Kapitein Pikin Poika blij met bezoek president

Kapitein Joan van der Bosch reageert zeer positief op het bezoek van president Santokhi aan het dorp Pikin Poika, het enige inheemse dorp in het district Wanica. “Dit is een heugelijk feit, omdat voor het eerst de president een kennismakingsbezoek brengt aan Pikin Poika. Dit is nooit eerder gebeurd”, reageert de kapitein.

Van der Bosch heeft de belangrijke punten ten behoeve van het dorp onder de aandacht gebracht. Zij haalde in haar toespraak aan dat veiligheid voor de dorpsgemeenschap van groot belang is, inclusief de veiligheid van het dorpsgezag. De weg naar verkavelingsproject Suricompark loopt langs het dorp en gebruikers rijden hard, niet lettend op de veiligheid van de kinderen. Momenteel is de weg van Basecourse, wat voor stofwolken zorgt. Om droge keel, oog- en longproblemen te voorkomen, vroeg de kapitein om de weg te asfalteren en te voorzien van drempels.

Van der Bosch vroeg ook om de grondenrechten en collectieve rechten van de inheemsen in orde te maken. De toekomst van het dorp staat onder druk, omdat de vorige regering gronden weggaf, die het dorp toebehoren als te zijn het traditioneel grondgebied van Pikin Poika. Zo is ook het Kaliña- en het Lokono-vonnis nog niet uitgevoerd. Naast de gevolgen en effecten van Covid 19 voor de gemeenschap wees de kapitein ook op de noodzaak van beter internetverkeer, vooral voor de jongeren die het nodig hebben voor school. Op dit moment heeft het dorp geen hulppolikliniek waar een bevoegde arts spreekuur houdt. De kapitein zei tot slot naar een constructieve samenwerking met de regering uit te kijken via geregeld overleg met de Vids.

RB

error: Kopiëren mag niet!