Meer dan 8.9% van wereldbevolking lijdt aan hongersnood

Wereldwijd werd op 16 oktober de Voedseldag herdacht. In een modern tijdperk met allerlei ondenkbare technologieën is de keiharde realiteit dat landen afstevenen op een hongercrisis. Circa 690 miljoen mensen, 8.9% van de wereldbevolking, kregen in 2019 te maken met hongersnood. Met Covid-19 staan de voedselvoorzieningsketens op hun kop, zijn de economieën verlamd en is de koopkracht aanzienlijk gedaald. In Suriname zit het agrarisch beleid c.q. wetgeving al jaren op een zeer laag pitje. Soedeshchand Jairam, landbouwkundige tevens macro-econoom, heeft meermalen gewezen op de essentie van landbouwontwikkeling, echter is dit iedere keer aan dovemans oren voorbijgegaan.

Volgens Jairam staat de landbouwontwikkeling thans voor nog grotere uitdagingen. De statistieken van de Verenigde Naties (VN) wijzen uit dat de mondiale populatie in april 2019 circa 7.7 miljard bedroeg, met een jaarlijkse toename van 83 miljoen (1.1%). De verwachting is dat in 2050 de wereldbevolking 9 miljard zal bedragen. Naar zeggen van Jairam betekent dit dat de vraag naar voedsel met minimaal 70% zal stijgen. Hij stelt dat met klimaatverandering, gebrek aan arealen, en de Coronapandemie de voedselproductie inkrimpt, waardoor de landbouwontwikkeling met grotere uitdagingen te maken krijgt.

Jairam geeft aan dat in Suriname normaliter tussen de 80.000 en 90.000 ton rijst en rijstproducten geëxporteerd wordt op jaarbasis. De lokale consumptie bedraagt ongeveer 30.000 ton. Er wordt tussen de 250.000 tot 300.000 ton natte padie geproduceerd en dat wordt verwerkt tot rijst. De rijstsector heeft in de afgelopen jaren geen bloei gekend. Integendeel, alle subsectoren van de agrarische sector zijn achteruitgegaan door allerlei problemen, zoals de verscherpte regelgeving van EU voor exporterende landen.

Voedsel is en blijft de eerste levensbehoefte van de mens. De kwaliteit van het leven en economische ontwikkeling worden sterk beïnvloed door de beschikbaarheid van voedsel. De bewustwording over een gedegen beleid, wetgeving, onderzoek, innovatie, trainingen en decentralisatie binnen elk district is cruciaal om de voedselproductie veilig te stellen. Daarom is Jairam van mening dat de regering een aanvang moet maken om op internationaal niveau goede afspraken aan te gaan voor het garanderen van de voedselvoorziening.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: