Parlement spreekt afkeuring uit over moord op vrouwen

Vorswijk: ‘Dit jaar is nog niet om en zitten we al op 8 vrouwen die vermoord zijn’

Leden binnen de Nationale Assemblee (DNA), waaronder ook assembleevoorzitter Marinus Bee, hebben donderdag bij de start van de openbare vergadering hun afkeuring uitgesproken over de manier hoe het lijk van een vrouw is aangetroffen in een zijweg tussen mast 15 en 16 van de Afobakaweg. Abop-fractieleider Dinotha Vorswijk voerde aan dat volgens politie-informatie in 2019 in totaal 7 vrouwen vermoord zijn. “Dit jaar is nog niet om en zitten we al op 8 vrouwen die vermoord zijn. Ik vraag mij af waarom de mannen, om welke reden dan ook, over gaan tot het vermoorden van vrouwen als die relatie om welke reden dan ook niet meer lukt of ontwricht is geworden”, stelde de Abop’er. Vorswijk stelt voor om dit probleem gezamenlijk als samenleving aan te pakken door jongens binnenshuis vanaf kleinsaf te leren hoe om te gaan met hun emoties, relatieproblemen, of om welke reden dan ook zij niet meer gewild zijn door een vrouw. “Dit kan niet zo verder. Een vrouw is geen eigendom van een man”, aldus Vorswijk die vind dat mannen moeten leren omgaan met teleurstellingen.

Vreedzaam: Veel daders gaan vrijuit

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam zei dat er helaas nog veel gevallen zijn van verbale agressie en fysiek geweld, waaronder mishandeling. “En u ziet moord tegen vrouwen. Helaas zien we dat veel daders ook vrijuit gaan. Helaas zien we weinig bescherming voor vrouwen die geconfronteerd worden met geweld. Helaas zien we dat velen nog denken dat geweld plegen tegen vrouwen zinvol en verdiend is. Helaas zien we dat de pg en justitiële autoriteiten deze zaken niet ernstig genoeg nemen met als gevolg dat er blijvende psychische letsels over worden gehouden. Nu zien we ook de dood, moord”, stelde de NDP’er. Vreedzaam vroeg namens de NDP-fractie aan de regering om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat zaken van deze slachtoffers te onderzoeken en niet in de doofpot te doen belanden. Verder vroeg zij het parlement om aandacht te schenken aan de Wet Geweld en Seksuele Intimidatie op de Werkvloer. “Laten wij die wet behandelen, aannemen en de instituten versterken”, aldus de parlementariër.

Mingoen: Lockdownmaatregelen moeten vrouwen niet straffen

Volgens VHP-parlementariër Soerjani Mingoen heeft geweld tegen vrouwen en meisjes ernstige gevolgen voor hun vermogen om rechten en vrijheden te genieten op basis van gelijkheid met mannen. “Geweld tegen vrouwen en meisjes heeft niet alleen gevolgen voor individuen, maar heeft ook ernstige gevolgen voor gezinnen, gemeenschappen en samenlevingen en leidt tot aanzienlijke economische en sociale kosten in ons land”. Zij deed een beroep op de regering om haar verplichting na te komen en een einde te brengen aan geweld tegen vrouwen en meisjes zoals vervat in internationale verdragen. “We roepen de regering op om met voldoende middelen een actieprogramma op te zetten met alle relevante actoren. Regering zorg ervoor dat lockdownmaatregelen vrouwen niet straffen voor het zoeken naar en ondersteuning wanneer ze geweld ervaren. Zoals door naar de politie of het ziekenhuis te gaan om geweld te melden”, aldus Mingoen.

Etnel: Goed doorgaanshuis nodig voor vrouwen

NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft alle vrouwen in het parlement opgeroepen om een gezamenlijke vuist te maken en te eisen dat ‘wij meer willen zien als het gaat om vrouwenrechten’.  “Het moet niet alleen maar blijven bij woord en schrift met betrekking tot beleid. Wij willen het zien in de uitvoering. Er moet een goed doorgaanshuis komen waar vrouwen kunnen gaan wanneer zij problemen hebben. Want dat is er niet. We kunnen een heleboel zeggen dat we vrouwen willen  beschermen, maar daar begint het. Vrouwen moeten ergens kunnen gaan wanneer zij zien dat het niet meer kan. Er moet meer geïnvesteerd worden in het opzetten van centra in alle districten om daadwerkelijk te laten zien dat vrouwen ergens kunnen gaan wanneer het hen te veel wordt”, aldus Etnel. Bee garandeerde Etnel dat ook de mannen van het parlement mee zullen werken om dit probleem aan te pakken.

President: Stukje bewustwording creëren

President Chandrikapersad Santokhi zei dat naast wetten en verdragen het ook belangrijk is om een stukje bewustwording als samenleving te creëren. “Er moet een stukje educatie ontstaan op verschillende niveaus in de samenleving waarbij een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid daarbij moet nemen. Voordat er een strafbaar feit begaan wordt, voordat de strafrechtelijke norm overtreden word, zijn er tal van andere normen overtreden binnen het gezin, in de maatschappij, op school, op de werkplek. En uiteindelijk komt het bij die halte van waar die strafrechtelijke norm overtreden word”, zei het staatshoofd. Hij betreurde dat een mensenleven op zo een brute wijze verloren is.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: