Districtscommissaris Javinde Fulgence over huwelijksjubilea

We zijn allemaal bekend met het gebeuren rond de huwelijksjubilea. 50 jaar getrouwd, dan hebben we een gouden bruiloft, en enkele jaren verder vieren we het diamanten huwelijk. Zo zijn er meerdere markante momenten in het huwelijksleven op te noemen. Vele echtparen hebben het geluk zo een mooi moment mee te maken, en weer anderen halen het niet. Je leeftijd en je gezondheid spelen hierbij immers een belangrijke rol.  Dagblad Suriname heeft een gesprek gehad met Districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, Javinde Fulgence. Hij geeft hierover het volgende aan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt van uit het  CBB een schrijven met betrekking tot het moment van een jubileum. De bestuursambtenaar maakt een rapport met een korte levensbeschrijving van het echtpaar. Er wordt ook wel  melding gemaakt van zo een huwelijksjubileum maar dit geschiedt niet altijd op tijd. Het jubilerend echtpaar krijgt onder gunstige omstandigheden persoonlijk bezoek van de Districtscommissaris. Maar bij afwezigheid van de DC wordt die vertegenwoordigd door zijn / haar een districtssecretaris. Namens de overheid ontvangt elk echtpaar bij de huldiging een geste in de vorm van geldbedrag. Het bedrag verschilt afhankelijk van het jubileumjaar, voor 50 jaar huwelijk is het SRD 500 en 60 jaar huwelijk, diamanten huwelijk is het SRD 600’ aldus de Districtscommissaris. De laatste huldiging voor Paramaribo Zuidwest heeft op 01 oktober plaatsgevonden. Het is aan te bevelen dat echtparen die hiervoor in aanmerking wensen te komen zelf ook, of via hun kinderen, ruim van te voren, hiervan melding maken op het commissariaat. Een aanloopperiode van twee maanden is ideaal. Op deze wijze wordt het werk voor de ambtenaren vergemakkelijkt. Deze regel geldt uiteraard voor alle districten en alleen voor geregistreerde huwelijken.  

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: