Winkeliers merken niets van schaarste aan cash SRD

Alhoewel er door de banken gesteld wordt dat er sinds eind juni sprake is van een schaarste aan SRD-bankbiljetten, merken de winkeliers daar niets van. Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), zegt aan Dagblad Suriname dat de betalingen in de supermarkten grotendeels nog steeds in cash plaatsvindt. Hij vraagt zich daardoor af of het wel correct is om te stellen dat er een SRD-schaarste is. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft wat dat betreft officieel geen mededelingen gedaan. “We hebben niet gemerkt dat er in de winkels een schaarste is aan SRD. Mensen betalen gewoon in cash. Iedereen wil cash, de winkelier ook, omdat de mogelijkheid om via de banken op een eenvoudige manier overmakingen en stortingen te doen, heel moeilijk gaat”, stelt Hasnoe.

De winkelier voegt daaraan toe dat het veelal de banken zijn die de schaarste ervaren en welke in principe door hen zelf in de hand is gewerkt. Zo hebben de banken cheques afgeschaft waar het bedrijfsleven niet vrolijk van wordt. Opnames en stortingen gaan gepaard met veel ongerief. Rekeninghouders voelen zich beknot in het omgaan met hun eigen tegoeden. Ondanks dit alles merkt de VSW-voorzitter niet dat de bankdirecteuren een middenweg zoeken. In het tv-programma To The Point van 12 oktober, waar de banktoppers van Hakrinbank en De Surinaamsche Bank te gast waren, vindt Hasnoe niet dat er een geruststelling is gegeven aan de samenleving. Integendeel, de banken volharden dat er een schaarste aan SRD is, waardoor de bevoorrading van de ATM’s in gedrang komt.

De online betaalopties werken ook niet altijd perfect. Hasnoe geeft aan dat de online wallet, Mopé, pas zinvol is als degene voor wie het geld verstuurd wordt ook Mopé gebruikt. Dat ervaart hij als een enorme beperking. De VSW-voorzitter is van mening dat de banken onvoldoende doen om de toestand waarin zij terecht zijn gekomen, te veranderen. Klanten daarentegen zoeken andere wegen om hun zaken gedaan te krijgen, met als gevolg een verminderd gebruik van de dienstverlening van de banken.

error: Kopiëren mag niet!