Toneelgroep Mastana Khelarie doet 3e sociaal project in Nickerie

De toneelgroep Mastana Khelarie heeft haar 3e sociaal project gedaan. Dagblad Suriname verneemt het volgende hierover. Naast toneelopvoeringen  en het maken en uitzenden van tv programma’s werkt Mastana Khelarie elk jaar aan een aantal sociale projecten. De kosten worden betaald uit eigen opbrengsten en ook middels ondersteuning van enkele goedhartigen uit de samenleving. In dit verband heeft deze groep op 10 oktober jl. zijn derde sociaal project in Nickerie afgesloten. Het bejaardenverblijf “Rust en Werk” is voorzien van wat hoognodige basisgoederen. Op 8 augustus was ook al een donatie overhandigd aan het kindertehuis “De Open Poort” eveneens in Nickerie en werd een student, die heel hard zijn best doet op school, blij gemaakt met een pc. Het eerstvolgende project, tevens de laatste voor dit jaar, zal het Divali project zijn. Hierbij zullen, speciaal in verband met Divali, enkele sociaal zwakkeren in aanmerking komen voor een divali pakket. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door de inzet en ondersteuning van donateurs. De toneelgroep is alle ondersteuners dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Het succes wordt dan ook aan hen toegeschreven. Alle kijkers en fans van Mastana Khelarie worden bedankt voor de getoonde liefde en de ondersteuning die ze tot nu toe hebben ontvangen en zij wensen dat deze ondersteuning wordt voortgezet. Dit maakt dat dat de groep steeds  beter wordt, steeds met nieuwe ideetjes kan komen en via toneel een steentje kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling en promotie van onze eigen Sarnami taal en Cultuur.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!