Leermeester Waldo Ramdihal voorbeeldig model voor ondernemend Suriname

Ondernemer ingenieur Waldo Ramdihal heeft op 10 oktober zijn 86ste jaardag in familiekring gevierd. Hij was 50 jaar geleden de oprichter van Nationale Metaal en Constructie Maatschappij (Nameco NV) en heeft onder die vlag grote infrastructurele werken neergezet voor de overheid en de particulier sector. Hij is medeoprichter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa). Hij staat een rechtvaardig economisch systeem voor, waarbij productie met lokale grondstoffen centraal staan.

Ondernemerschap opgekikkerd

“Waldo heeft niet alleen het ondernemerschap in Suriname opgekikkerd. Hij toont tot op de dag van heden moed en energie binnen de politiek om Suriname op het juiste spoor te krijgen. Hij werd geroepen om de VHP van advies te dienen”, aldus zijn werkkring.

Lion

“Binnen Lions Club Paramaribo South is hij gegroeid van lid tot districtsgouverneur van Lions Club Paramaribo Zuid en werd verheven tot districtsgouverneur van Lions International.” Zijn Lions-fellows roemen hem als gerespecteerd burger, die zijn sporen heeft verdiend als Lions-fellow, en die nationaal en internationaal zijn sporen heeft verdiend als mens, leermeester en succesvolle zakenman. Op zijn jaardag feliciteren wij deze waarachtige Lion namens alle Lions en wordt de Almachtige gesmeekt om hem te zegenen met goede gezondheid en meer verdiensten voor de Republiek Suriname.”

Wet en recht

De wegenbouwer, die wordt beschouwd als een voorbeeldig model voor ondernemend Suriname, getuigde onlangs tegenover Dagblad Suriname: “Mijn hart ligt bij de Surinaamse productie. Het algemeen belang, samenwerken, het ons houden aan recht, wet, regels en afspraken moeten prevaleren.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: