Ondersteuning vrouwelijk ondernemerschap cruciaal voor ontwikkelingsagenda met VS

Vandaag wordt een sterke delegatie uit de VS in ons land verwacht geleid door de Executive Director van de Development Finance Corporation (DFC) agency, Adam Boehler. Ook in de delegatie zit de deputy under-secretary,  James McCament, van Homeland Security.

Dit eerste bezoek na dat van de Secretary of State, Mike Pompeo, biedt Suriname een bijzondere ruimte om in deze tijd van diepe financieel-economische en maatschappelijk crisis, een deel van de basis te leggen voor duurzame ontwikkeling.

Hierbij kunnen bij een goede aanpak precies die sectoren en groepen, die het hardst nodig hebben,  in onze samenleving ondersteuning en versterking ondervinden.  Ik denk hierbij aan de agrariërs en de vrouwen. In hun laatste boardmeeting in September is het budget van de DFC  verhoogd met USD 3.6 miljard. Dit biedt ruimte voor Suriname.

Caribisch gebied en Latijns-Amerika partners voor regionale stabiliteit en veiligheid

Het Caribisch gebied en de Latijns-Amerika zijn in het beleid van de VSA, kritieke partners in het promoten van regionale stabiliteit en veiligheid. De basis vormen stabiele gemeenschappen. De DFC haar focus is daarom vooral op:

  • het investeren in kritieke infrastructuur ( haven faciliteiten, veilig drinkwater) en energie ( gas/olie/krachtcentrales/introductie en stimulering van zonne-energie) ,
  •  gezondheidszorg en landbouw ( ondersteuning voor leningen aan vrouwelijke ondernemers/ introductie van nieuwe technologien, vooral ihkv COVID-19 evenals leningen voor huisvesting).

Deze focus gebieden zijn in lijn met de behoeften die Suriname op dit moment heeft. Neem bijvoorbeeld het vooruitzicht van de verhoging van energietarieven, wat een goede gelegenheid is om het gebruik van zonne-energie, middels incentives, te stimuleren voor de huishoudens.

De dringende behoefte aan verhoogde en verbeterde productie gekoppeld aan export vanuit Suriname zal heel erg gebaat zijn bij goede projecten in de landbouw.

Kortom:  Een juiste invulling van de agenda, in het belang van de grotere samenleving, kan Suriname economische mogelijkheden opleveren hetgeen zal resulteren in een verhoogde kwaliteit van het leven.

Economische versterking vrouwen centraal

Succesvol uit de crisis komen, vereist economische versterking van de totale samenleving en in het bijzonder onze vrouwen. Recent nog bij de herdenking van de internationale dag van het meisje, hebben regeringsautoriteiten veel lofwaardige uitingen gedaan aangaande het verbeteren van de positie van het meisje en de vrouw. Een eerste vereiste is economische versterking van de vrouw.

DFC heeft een speciale  focus op het economisch versterken van vrouwen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Hierbij zijn het veelal vrouwen in de informele sector die ook gevoelig zijn voor armoede. De  financiering moet ten goede komen aan o.a. micro-ondernemingen om de kansen voor hen die in armoede leven te vergroten. In totaal is er een bedrag van USD 6 miljard beschikbaar voor het investeren in de economische versterking van vrouwen.

Het is van belang dat de aangeboden projecten aan DFC door de Surinaamse regering niet voorbijgaan aan het belang van de economische versterking van de Surinaamse vrouw en deze bijzondere gelegenheid te baat nemen daar nu actief invulling aan te geven.

Opvallend is dat de delegatie van Suriname geen enkele vrouwelijke minister heeft en ook niet de minister van LVV, Economische Zaken en Regionale Ontwikkeling. De samenstelling van de delegatie wekt de indruk dat er slechts gefocust wordt op grote infrastructurele projecten. Dat zou een gemiste kans zijn om een basis te leggen voor daadwerkelijke economische versterking van het klein-en middelgroot ondernemerschap en met name voor de Surinaamse vrouw. De vrouwenorganisaties hier te lande horen nauw betrokken te zijn bij de voorbereiding van de agenda voor deze en soortgelijke bezoeken.

Homeland Security

Suriname is zeker twee keer op agenda van Homeland Security geweest. Dit in het kader van een potentiele terreur dreigingen als gevolg van onveilige grenzen waarbij Suriname genoemd werd in het zelfde rijtje als Venezuela, Peru, Ecuador en Colombia. De tweede maal betrof het een zeer grote cocaine vangst met een waarde van USD 125 miljoen. Daar wij als Suriname ook af wensen te komen van het imago van drugsdoorvoerland is het een goede gelegenheid om de vestiging van de DEA hier te lande ter sprake te brengen, maar meer nog, goede afspraken te maken voor versterking van onze informatie vergarings capaciteit en grensbewaking (met inzet van moderne technologie)  om de transnationale criminaliteit in te dammen.  In deze is het adviseerbaar vooral aandacht te hebben voor onze maritieme veiligheidsdiensten om met name de cocaïne smokkel, maar ook mensenhandel en andere criminele activiteiten de kop in te drukken en zo ons land veiliger te maken, en tegelijkertijd imago verbetering te bereiken.

Met een strategisch sterke agenda zou dit bezoek hoe kort ook, de uitvoering van de ontwikkelingsagenda van Suriname zeker een duw in de juiste richting kunnen geven.

Angelic del Castilho, MA. BSc.

Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!