Centrale Bank stelt ‘kliklijn’ in voor overtredingen wisselkoers

De Centrale Bank van Suriname (CbvS) heeft met ingang van maandag een telefonische infolijn ingesteld ten behoeve van het publiek voor de melding van wisselkoersovertredingen en -overtreders, zo laat de CBvS weten in een persbericht.

De dagelijks gepubliceerde wisselkoersen van de Centrale Bank zijn van toepassing op de gehele economie. Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde verkoopkoers van de CBvS voor de Amerikaanse dollar is niet toegestaan. De wisselkoersverhoudingen ten opzichte van overige buitenlandse betaalmiddelen worden afgeleid van de desbetreffende verkoopkoers en de gangbare internationale koersnoteringen.

De samenleving kan via het telefoonnummer 425338, al dan niet anoniem, melding doen van wisselkoersovertredingen en –overtreders. De telefonische infolijn is bereikbaar op alle werkdagen van 8:00 – 15:00 uur. 

De CBvS zal de meldingen registreren en aan de hand daarvan, voor zover de overtreders onder haar toezicht staande financiële instellingen zijn, geëigende maatregelen treffen. Voor zover de overtreders andere dan deze financiële instellingen zijn, zal zij tezamen met de bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten passende acties nemen.

De CBvS doet een dringend beroep op de samenleving om de wisseltransacties uitsluitend te verrichten met de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: