Hart voor Suriname houdt koers

Een hartsverzoek van het ene hart aan het andere, vervolgens naar nog een hart en nog één en nog ….

Resultaat 6 augustus 2020

De geboorte van Samenwerkingsplatform

Hart voor Suriname.

Een gesprek tussen Z.E. Chandrikapersad Santokhi, President van de Republiek Suriname, en Jay Pahladsingh was zaad voor het ontstaan van Hart voor Suriname.

Meer weten over het bezoek van Jay aan de President, klik dan op de volgende link

https://www.dbsuriname.com/2020/08/01/ jay-pahladsingh-op-bezoek-bij-de president/? utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=s ocial&utm_campaign=ReviveOld Post

Het zaad ontkiemde in vele harten, zowel in Nederland als in Suriname, met maar één wens: ‘Een vrijwillige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname, vanuit een positieve insteek’. Dit kwam tot uiting in de Adviesraad van Hart voor Suriname, alwaar een diversiteit aan gepassioneerde deskundigheid de krachten bundelde. De besloten kennismakingsbijeenkomst op 6 september 2020 te Rijswijk deed de harten sneller kloppen, zoals dat alleen maar kan doen als gelijkgestemden samensmelten. Via Zoom namen ook deel Z.E. Chandrikapersad Santokhi, DNA Ondervoorzitter dr. Dew Sharman, DNA-lid Patricia Etnel en de Voorzitter van DA91 Angelic Alihusain-del Castilho.

De situatie in Suriname werd nader toegelicht, vragen werden er gesteld, al gauw volgden er ter plekke adviezen over en weer én er werden zelfs projecten voorgesteld die haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. Klik voor een impressie van de kennismakingsbijeenkomst op de volgende link http://www.de-boodschap.today/kab-pres/ president-santokhi-speciale-gast-bij-hart voor-suriname/

Resultaat 26 september 2020

Bestuur geformeerd bestaande uit:

Voorzitter, Jay Pahladsingh (3e links voor)

Ondervoorzitter, John Ritfeld (2e links achter)

Secretaris, Gaitrie Soedamah (1e links voor)

2e Secretaris, Arun Mahabier (2e rechts voor)

Penningmeester, Agnita Ebid-Bourne (2e links voor)

Bestuurslid, Elvira Sweet (3e rechts voor)

Bestuurslid, Reina Patra (1e rechts voor)

Ook is er nagedacht over verdere professionalisering van Hart voor Suriname. In dit kader hebben John Ritfeld en Maurice Pahladsingh een gedegen organisatiestructuur gepresenteerd, met oog voor de lange termijn. Hierin is ook gedacht aan het middenmanagement. De MT-leden Maurice Pahladsingh (1e links achter) en Michael Soedamah (1e rechts achter) gaan aan de slag met de afdeling Staf. Gesprekken met kandidaat MT-leden vinden momenteel

plaats.

Een greep uit enkele zaken

* De Adviesraad, de trots van Hart voor Suriname, heeft reeds diverse adviezen uitgebracht aan de regering in Suriname. De regering heeft deze in goede orde ontvangen en houdt Hart voor Suriname op de hoogte van de voortgang. * Gesprekken zijn gevoerd met Tweede Kamerleden, waarbij de prioriteiten voor Suriname zijn besproken en van gedachten is

gewisseld over hoe de Nederlandse regering daarin behulpzaam kan zijn. Dit heeft geresulteerd in een uitnodiging van de Vaste commissie van Buitenlandse zaken NL, die plaatsvindt op 14 oktober a.s., 10:00 – 11:00 uur NL tijd. IEDEREEN kan dit livestream volgen via de website van de Tweede Kamer, www.tweedekamer.nl .

* De gang naar de notaris is ingezet om het Platform om te zetten naar een Stichtingsvorm. * Samenwerking vindt plaats met diverse (belangen) organisaties, zowel in Suriname, Nederland, EU enz. en dit breidt zich verder uit.

Doelstelling

Hart voor Suriname heeft als doel ‘Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname’, zowel ideëel als sociaal.

Het verwezenlijken van ons doel doen we 0.a. door:

• het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de regering in Suriname. Hiertoe hebben we een Adviesraad met deskundigheid op diverse terreinen;

• te fungeren als Adviesorgaan voor de overheid en sociale partners in Nederland, Europa en daar waar het nodig wordt geacht;

• te fungeren als Vraagbaak voor de Diasporagemeenschap in Nederland en desgewenst van advies voorzien;

• bemiddeling van investeerders en entrepreneurs in Suriname, Nederland, Caricom, Europese Unie, Commonwealth en andere supranationale organisaties, die

willen bijdragen aan de wederopbouw van Suriname;

• ondersteuning, begeleiding en organisatie van handelsmissies, bijeenkomsten, workshops, beurzen, sociale activiteiten e.d.;

• Fondsenwerving / subsidiekanalen.

Het moge duidelijk zijn dat Hart voor Suriname continu in beweging is, realistisch is in haar aanpak, verbindend en flexibel is met gevoel voor global trends & trades. Mocht uw interesse zijn gewekt, stuur ons dan een e-mail, [email protected] . Kijk ook eens op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/Hart-voor Suriname-658683834751711

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: