Geslaagden voor rijexamen wachten al maanden op hun rijbewijs

Rijbewijzen zouden niet kunnen worden verstrekt door tekort aan materiaal….

Al sinds maart wachten mensen die geslaagd zijn voor hun rijexamen op hun rijbewijs. De laatste dag, dat rijbewijzen werden geprint zou 5 maart zijn geweest. De Afdeling Rijbewijzen binnen het Korps Politie Suriname geeft als reden op voor het niet kunnen verstrekken van rijbewijzen, dat er geen materiaal zou zijn om de rijbewijzen te vervaardigen. Maar, burgers hechten weinig geloof aan die uitleg.

Volgens door het Dagblad Suriname verkregen informatie, zou er wel bij bedrijven materiaal voorhanden zijn om de rijbewijzen te kunnen maken. De Afdeling Rijbewijzen zou ook weten wanneer ze wel beschikt over het benodigde materiaal.

De afdeling is daarnaast verwikkeld in het overschakelproces naar zogenoemde E-rijbewijzen. Het Korps Politie Suriname maakte medio augustus van dit jaar bekend, dat binnenkort dat E-rijbewijs wordt geïntroduceerd. Wie zo’n rijbewijs aanvraagt dient in het bezit te zijn van een E-Identiteitskaart.

Het is niet voor het eerst dat de afgifte van rijbewijzen traag verloopt. Eerder zijn er ook problemen geweest rond materiaal om een rijbewijs te kunnen drukken waardoor enige vertraging ontstond in de afgifte. Daarenboven moest de Afdeling Rijbewijzen in februari 2018 een fikse achterstand wegwerken in de afgifte van rijbewijzen. Om de achterstand in te lopen en weg te werken, werden de werktijden bij de Afdeling Rijbewijzen aangepast. 

De afdeling zou 1 maart van dat jaar ook starten met een efficiëntere dienstverlening. Een persoon die geslaagd is voor het rijbewijs, moet na tien werkdagen over het rijbewijs kunnen beschikken. Bij een rijbewijs dat vervalt, zal de houder een maand voor de vervaldatum de aanvraag om verlenging moeten indienen. Op de dag dat het rijbewijs vervalt haalt de houder het verlengde rijbewijs bij de balie af.

Maar, hoe efficiënt de werkwijze ook is, wanneer niet wordt gezorgd voor voldoende materiaal op voorraad om rijbewijzen te kunnen drukken, zal de dienstverlening verre van optimaal zijn. Geslaagden voor een rijexamen die nu geconfronteerd worden met een zeer lange wachttijd alvorens te kunnen beschikken over een rijbewijs, zijn van oordeel dat het ook schort aan een goede communicatie vanuit het Korps Politie Suriname naar de samenleving toe.

Tot vandaag is er nog geen bericht van het korps verschenen over de vertraging in afgifte van rijbewijzen bij de Afdeling Rijbewijzen. Niemand weet waar hij of zij aan toe is. Niemand weet hoelang die nog op zijn/haar rijbewijs moet wachten.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden was niet bereikbaar voor een reactie over deze kwestie…

error: Kopiëren mag niet!