Personen achter Blitzz Security houden kaken stijf

‘Coutinho is niet hier’

Er is nog steeds geen duidelijkheid over wie precies achter Blitzz Security staat en door wie precies het bedrijf op een dubieuze manier werd aangetrokken. Passagiers uit Nederland werden verplicht om Blitzz Security ruim SRD 5.000 te betalen voor tien dagen bewaking in thuisquarantaine. Luciano Coutinho zou de eigenaar zijn volgens een KKF-uittreksel. Dagblad Suriname nam contact op via het geregistreerd contactnummer van Coutinho. De redactie trof aan een persoon die direct na het horen van de naam van de verslaggever en het medium, zich voordeed als ene ‘heer Leeflang’. “De heer Coutinho is niet hier. Hij komt pas tegen 19.00 uur terug. Ik ben medeoprichter van Blitzz”, stelde Leeflang. Op vragen of de krant hem dan als medeoprichter wat verduidelijkende vragen kon stellen, werd geantwoord met: ‘Op dit moment kan dat niet’. ‘Kunt u over een half uur terugbellen.’ Ruim een uur later werd er weer gebeld naar het mobielnummer van Coutinho. Leeflang gaf toen aan dat noch hij noch Coutinho een statement aan de pers zouden afstaan. Weliswaar zou Coutinho vandaag (maandag) een statement opsturen naar de media. “Hij komt met een statement”, waren de woorden van Leeflang. Het bedrijf staat volgens het KKF-uittreksel aan de Plutostraat 96. Echter blijkt ook dat het om een vals adres gaat, want op dit adres staat een woning van iemand anders.

Eenieder distantieert zich

Er is enkele dagen terug enorme verontwaardiging ontstaan dat de overheid/SLM met een securitybedrijf in zee is gegaan, dat pas is opgericht en niet eens ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). In een verklaring stelden het ministerie van Volksgezondheid en Transport, Communicatie en Toerisme dat de overeenkomst die getekend is met securitybedrijf Blitzz en passagiers op 6 oktober, nietig wordt verklaard. De overheidsautoriteiten zullen met diverse actoren binnen de beveiligingssector spoedig om de tafel gaan om een adequate oplossing te zoeken voor het proces van bewaking bij zelfquarantaine. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid distantieerde zich volledig van het aantrekken van voornoemd bedrijf. “Dit bedrijf is niet met toestemming van Volksgezondheid en TCT aangetrokken”, aldus de bewindsman. Kort daarna distantieerde ook SLM-directeur Radjesh Radjkoemar zich hiervan. Hij stelde via de media dat de vliegmaatschappij totaal niets te maken heeft met Blitzz Security.  Er is vanuit BOG, Port Health en het NCCR een aanbeveling gedaan voor de beveiliging: Blitzz Security. Rajkoemar zegt dat vanwege het spoedeisend karakter Blitzz toen is opgenomen in de verklaring. Er is ook een fout gemaakt om de verklaring te maken onder het brievenhoofd van de SLM, waardoor de indruk gewekt wordt alsof de vliegmaatschappij iets te maken heeft met Blitzz.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: