Directeur Roseline Daan leidt het Directoraat Cultuur

Roseline Daan is nu directeur van het Directoraat Cultuur. Dagblad Suriname heeft met haar een gesprek gehad en heeft daarbij het volgende vernomen. Haar doel is om als directeur  de juiste invulling te geven aan het huidige Cultuurbeleid waarbij de betekenis van zowel het materiële als immateriële erfgoed meer bekendheid en waardering zal krijgen. De huidige situatie op het Directoraat is er één waarbij nu gewerkt wordt aan de onderlinge samenhorigheid. Aan de mensen wordt het besef bijgebracht dat het leggen van een goed fundament op het stuk van Cultuur pas goed tot zijn recht zal komen wanneer een ieder bereid is de handen in één te slaan. Daarbij gaat het ook nog om een behoorlijke inhaalslag die gemaakt moet worden op het stuk van de vorming van de mens en het uitdragen van Suriname met al haar culturele rijkdommen. Het is voor haar een warme ontvangst geweest op 23 september jongstleden bij haar officiële installatie. Er is een scala aan plannen voor de toekomst die uitgevoerd moeten worden. Daarbij zal er zorgvuldig en stap voor stap gewerkt worden aan het halen van de geplande targets. Het organogram zal overzichtelijk gemaakt worden. Kunst- en cultuurbeoefenaars zullen op de juiste wijze gefaciliteerd worden, er zal een Cultuurfonds worden opgezet, belangrijke historische panden zullen gerestaureerd worden en de musea zullen een boost krijgen, zei de nieuwe Directeur van Cultuur, Roseline Daan.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!