President Santokhi: “Andere opties zijn er niet”

President Chan Santokhi zei gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) over het verhogen van het leningenplafond van 60% naar 95% van het bruto binnenlands product (bbp) dat gebleken is dat vanwege de enorme schuldenlast waarmee de regering nu zit, de SRD 1,5 miljard voor Covid-19 niet gefinancierd kan worden uit bestaande begrotingsmiddelen of door middel van leningen. De twee initiatiefwetten zijn met algemene 32 stemmen aangenomen. Het Covid-fonds van SRD 1.5 miljard dat eerder goedgekeurd was, mag gefaseerd monetair worden gefinancierd door de Centrale Bank van Suriname. “De schuldenlast van ons land is zodanig hoog dat onze kredietwaardigheid en onze internationale kredietrating zo laag zijn dat het niet zo gemakkelijk is om snel op de kapitaalmarkt geld te lenen tegen werkbare condities. Tegelijkertijd moeten we ook beantwoorden aan de maatschappelijke noden, noden van de samenleving, de burgers, ondernemers en noden van zorgverleners. De samenleving kan niet stil komen te staan”, benadrukte het staatshoofd. Vandaar dat alternatieve financieringsmogelijkheden moeten worden aangegaan en daarom dat ook deze financieringsmogelijkheden door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zullen moeten worden gecreëerd. Tegelijkertijd kijkt de regering ook naar andere financieringsbronnen. “Andere opties zijn er niet”, benadrukte Santokhi. Financiënminister Armand Achaibersing heeft tijdens deze vergadering ook een uiteenzetting gegeven over de besteding van de SRD 1,5 miljard.

Schuldpositie staat zal in 2021 toenemen

Voor de SRD 1,5 miljard zullen zowel de Wet op de Staatschuld als Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand moeten worden gewijzigd. Wat de Wet op de Staatsschuld betreft en het obligoplafond betreft, zei de president dat de bestaande percentages al overschreden zijn. “Er is geen discussie daarvoor. Wat wij hier aan het doen zijn is die crisis beheersen, repareren, de economie in stand houden en zorgdragen dat wij met een goede reparatie doorgaan om de crisis te beheersen.” Santokhi verwees ook naar de recente unificatie van de wisselkoersen, een aanpassing dus aan de huidige omstandigheden. “De schuldpositie van de staat relatief uitgedrukt ten opzichte van het bbp, zal als gevolg van de wisselkoersaanpassing conform de Wet op de Staatsschuld in 2021 ook toenemen. Als gevolg van de wisselkoersaanpassing zullen reeds nu al de vreemde valuta rentebetalingen en aflossingen hoger uitvallen indien deze in Surinaamse dollars zijn uitgedrukt”, aldus het staatshoofd. Uitgegaan wordt van de realistische cijfers en daarvan zal het herstructureringsplan worden afgeleid.

Schuldsaneringsplan

Er zal volgens Santokhi gewerkt moeten worden aan een schuldsaneringsplan waarmee op een gedegen en gefaseerde wijze de geërfde schulden uit de vorige regeerperiode kunnen worden afgelost. Hierover zijn er gesprekken zowel nationaal als internationaal gaande over hoe de schulden kunnen worden geherstructureerd. “Op basis daarvan zullen we een zodanig traject uitzetten om of het afkopen ervan met goedkopere kapitaal [te realiseren] of een terugbetalingsplan opstellen zodat dit ook betaald kan worden op basis van andere voorwaarden”, aldus Santokhi.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: