President Santokhi spreekt Algemene Vergadering VN virtueel toe

Santokhi roept op tot opheffing economische blokkade van Cuba

President Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag tijdens het Algemeen Debat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Vanwege de mondiale Covid-19 situatie, spraken de wereldleiders de vergadering virtueel toe, aldus de Communicatie Dienst Suriname.

Het thema bij de 75e verjaardag van de Verenigde Naties (VN) was ‘De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben; herbevestiging van onze collectieve inzet voor multilateralisme – aanpak Covid-19 door middel van effectieve multilaterale actie’.

Santokhi ging tijdens zijn toespraak in op de Covid-19-pandemie, die afgezien van de menselijke tol, de voedselvoorzieningsketens op zijn kop zet en, economieën lam legt. Voorts werd onder meer de nadruk gelegd op de creatie van een nieuw multilateralisme dat fundamenteel gericht is op vrede en welvaart voor alle naties en dat de grotere efficiëntie van het ondersteunende institutionele kader mogelijk maakt.

President Santokhi deed een oproep aan landen om eenzijdige acties achterwege te laten en te streven naar dialoog en de actieve betrokkenheid van alle landen, rekening houdend met internationale principes. In dit verband deed Santokhi een oproep inzake de opheffing van het al lang bestaande economische, financiële en commerciële embargo tegen de Cuba en zijn bevolking.

Het belang is eveneens benadrukt van hervorming van de VN, gezien de veranderende geopolitieke realiteit sedert de oprichting in 1945. De deelname van ontwikkelingslanden, vooral de kleine economieën, aan het mondiale financiële en handelssysteem is een van de langverwachte hervormingen die moeten plaatsvinden.

In dat kader memoreerde het staatshoofd: ‘Ik geloof dat wereldwijde strategische samenwerking en complementaire financieel-economische benaderingen vereist zijn. Dit kan worden bereikt door nauwere partnerschappen tussen het IMF, de Wereldbank en de WTO.’

Tenslotte vroeg Santokhi aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering, en pleitte voor de mobilisatie van financiële middelen ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling.

Suriname zal op ministerieel niveau deelnemen aan de topontmoeting over Biodiversiteit (30 september), de topontmoeting ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing (1 oktober) en de topontmoeting inzake de Internationale Dag voor de totale Eliminatie van Kernwapens op  (2 oktober 2020.

Het Algemeen Debat en overige bijeenkomsten zijn te volgen via de UN Webcast op http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: