Stafdorp is de Cultuurtuin en Palmentuin van Moengo

Stafdorp is de Cultuurtuin en Palmentuin van Moengo

“Alle rijkdommen zijn weggedragen”

De Belangengroep Behoud Moengo Stafdorp hield op maandag 21 september om 10:00 uur een protestmanifestatie om naar aanleiding van de vermeende uitgifte van het Moengo Stafdorp en omliggende percelen hun stem te laten horen. In haar persbericht vermeldt de belangengroep dat zij eerder, op 7 september, een petitie hieromtrent had aangeboden aan de dc van Marowijne Zuid-West, Olivia Dominie. “De petitie betrof het tussen 13 en 15juli 2020 uitgegeven gebied van het Moengo Stafdorp en omliggende percelen aan 28 particulieren door de toen zittende regering Bouterse/Adhin”, vermeldt de belangengroep.

Grote klap

“De toenmalige minister van ROGB, Lekhram Soerdjan, heeft zich blijkens de 28 bereidverklarende beschikkingen en de bijbehorende uitmetingskaarten bereid verklaard de percelen uit te geven aan individuele belanghebbenden.” De belangengroep maakt ernstig bezwaar tegen deze uitgiften. Naast het uitgeven van gebouwen zijn ook terreinen rondom en in het Stafdorp uitgegeven, inclusief het voormalig Suralco ziekenhuis. “Hiermee wordt het historisch beeld van Moengo, waar de Moengonezen recht op hebben, met de voeten vertrapt.” Het is tevens vernietiging van cultureel erfgoed, waarmee de bezienswaardigheden van Moengo ook voor toeristen geheel verloren gaan. Vanaf 2010 hebben verschillende organisaties, werkzaam in Moengo en omgeving, een groot aantal activiteiten ontplooid om de droom van vele Moengonezen te verwezenlijken en Marowijne te maken tot kunstdistrict van Suriname. De groep noemt het een grote klap in het gezicht van de bevolking van Moengo en omgeving dat deze inspanningen teniet worden gedaan.

Terugdraaien

De belangengroep is van mening dat het Moengo Stafdorp moet vallen onder het commissariaat Marowijne Zuid-West. Het commissariaat kan het verhuren aan verschillende organisaties, die een bijdrage kunnen en willen leveren om datgene dat in Moengo de afgelopen 10 jaar is gerealiseerd, verder uit te bouwen én zo van Marowijne een belangrijke toeristische bestemming te maken. Dat heeft voor de lokale bevolking een zeer grote meerwaarde, zoals in de afgelopen jaren reeds is bewezen. De belangengroep keurt het initiatief van de vorige regering ten zeerste af en hoopt dat de huidige regering de uitgifte van Moengo Stafdorp en omgeving zal stoppen en terugdraaien. Ze wijst erop dat het uitgeven niet volgens de geldende regels is verlopen. De groep heeft twee weken geleden ook brieven omtrent deze zaak afgegeven bij de kabinetten van de president en van de vicepresident, aan de voorzitter van DNA en aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer.

Woordvoerder

De woordvoerder van de belangengroep, David Djindjie, zegt dat deze actie erop is gericht om het gebied te behouden om de opgroeiende kinderen in het gebied een tastbaar bewijs te kunnen bieden van wat er eens was. De kinderen hoeven niet te zwemmen in de rivier, maar kunnen gebruikmaken van het zwembad. In plaats van het gebied aan particulieren te geven, zegt Djinjie, dat het beter is als het in handen blijft van de overheid, zodat het bestuur er zorg voor kan dragen. Hij noemt ook de situatie in de vorige regeerperiode dat niemand op de hoogte was dat de grond al werd uitgegeven. “Geen enkel rr-lid wist iets, maar mensen liepen al met hun beschikking rond.” Hij noemt het onrechtmatig. De mensen willen niet dat de bestemming verandert, omdat zoals het er nu ligt, het past binnen de cultuur van de gemeenschap. Djindjie merkt op dat deze actie niet is gericht tegen de regering, maar voor behoud van het gebied. Djindjie is zelfs ook rr-lid en fungeert als voorzitter van het ressort Moengo.

Districtscommissaris Olivia Dominie
De districtscommissaris geeft ook aan dat de gemeenschap het gebied als een park ziet, waar er verschillende activiteiten kunnen worden ontplooid.Er zijn mensen die trainen, sporten, kinderen die in de middag van het zwembad gebruikmaken, er worden fotoshoots gehouden. Het gebied voelt gevoelsmatig als een stuk gemeenschapsbezit, te vergelijken met de Cultuurtuin en de Palmentuin, laat de dc weten. “De mensen van de omgeving hebben zoveel ontberingen door de werkzaamheden van de Suralco moeten doorstaan en het gebied is bovendien verwaarloosd achtergelaten en nu het Stafdorp vrij is, dan kunnen de mensen er dus toch een goede invulling aan geven?” De multinational heeft niets zichtbaars achtergelaten voor de gemeenschap, verduidelijkt de dc. “Je vraagt je af of er hier ooit een rijke maatschappij aanwezig was. Wat heeft de maatschappij gedaan voor Moengo en omgeving?” De dc zegt dat er niets zichtbaars is achtergelaten en dat de gemeenschap als het ware is uitgebuit. ‘Want alle rijkdommen zijn weggedragen”, zegt Domini. Het beetje dat is overgebleven, zou gezien kunnen worden als een compensatie voor het feit dat er zoveel is weggedragen uit het district.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: