Rr-leden Jarikaba uiten misnoegen over werkwijze districtscommissaris

Dc Bansie-Durga: ‘Gehandeld volgens instructie Bureau Eenheid’

Ressortraadsleden van het ressort Jarikaba hebben gisteren middels een brief hun misnoegen bij minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting geuit over de manier hoe de verdeling en registratie van de pakketten vanuit de overheid momenteel plaatsvind onder leiding van districtscommissaris Sherin Bansie-Durga. De rr-leden voeren in de brief aan dat zij op donderdag 17 september naar de teach-in zijn geweest betrekking hebbende op de verdeling en registratie van personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een pakket van de overheid. “Ons is gebleken dat er op die meeting mensen aanwezig waren die niet in de dr of rr-structuren zitten, nog minder ambtenaren zijn van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Verder is ons ook gebleken dat de districtscommissaris van Saramacca in strijd handelt met de instructies zoals gegeven door Bureau Eenheid en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en eigendunkelijk mensen inbrengt in het systeem. Wij keuren dit af en vragen u om op te treden omdat dit kan gaan lijden tot escalatie”, wordt door de rr-leden van het ressort aangevoerd in de brief.

Dc was niet op de hoogte van brief

Dc Bansie-Durga om een reactie gevraagd, zegt aan Dagblad Suriname dat zij in opdracht heeft gehandeld van Bureau Eenheid. De burgermoeder, die de redactie ook nog het betreffend mail toont van het Bureau, is vooral verbaasd dat de schrijvers van de brief niet bij haar zijn gekomen om het probleem te bespreken. Erger nog, toen de krant haar met deze zaak confronteerde, was zij zelf nog niet op de hoogte van deze brief. “Bureau Eenheid en Sozavo zijn daarmee belast en de dr, rr, en het commissariaat worden erbij gehaald om het zaakje in goede banen te geleiden. Ik het afgelopen week dinsdag een schrijven ontvangen van Bureau Eenheid waarin is aangegeven dat dat de rr- en dr-leden, sociale werkers en Sozavo uitgenodigd moeten worden voor een teach-in. Ik heb de sociale werkers dus erbij gehaald van allerlei religieuze organisaties. Zij zijn toch ook sociaal werkers. Dus dan snap ik waarover de dr- en rr-leden het hebben wanneer ze zeggen dat er mensen aanwezig waren die ze niet kennen. Dr- en rr-leden opereren op districtsniveau. Dus ik neem aan dat ze de mensen toch ook moeten kennen”, benadrukt de dc. Zij stelt dat er al afspraken zijn gemaakt voor wat betreft de registratie van pakketten.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: