Gregory Rusland: “Indruk dat Lachmon de grondlegger is van de gedachte voor samengaan, is niet correct”

Patricia Etnel: “Liever 17 november als Dag van Verbroedering en Eenheid”

Tijdens de herdenking van de Dag van Verbroedering en Eenheid zei de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, Gregory Rusland, dat de indruk dat Jagernath Lachmon de grondlegger is van de gedachte voor samengaan niet correct is. Rusland zei aan de president dat hij gehoopt had dat de vaststelling van de Verbroederingsdag breder besproken zou worden.

Term verbroedering creatie Lachmon

Rusland stelde: “De verbroederingspolitiek is de romantische benaming van het verstandshuwelijk tussen de NPS en de VHP, en van de politieke symbiose tussen de politieke leiders Johan Adolf Pengel en Jagernath Lachmon. Hun volgelingen hebben er ruimschoots van geprofiteerd, het land is er niet slechter van geworden, maar de twee leiders hebben er toch nog het meeste baat bij gehad.” Dat is zijn conclusie. De term ‘verbroederingspolitiek’ is een creatie van Lachmon, terwijl Pengel liever sprak van ‘integratie’, ‘assimilatie’ of ‘brede basis politiek’. Dus reeds vroeg was Pengel bezig met de wijze van ontwikkeling op basis van de multi-etniciteit van onze samenleving.

Inspanning van beide leiders

Rusland vervolgde dat de indruk dat Lachmon de grondlegger is van de gedachte voor samengaan van de diverse bevolkingsgroepen in ons land, zoals de afgelopen dagen naar voren kwam, dus niet correct is. “Het is een inspanning van beide leiders geweest. De twee leiders hadden elkaar nodig en ze hadden elkaar iets te bieden. Lachmon had voor het verwerven van regeermacht een creoolse partner nodig die hem moest helpen het onbillijke kiesstelsel uit 1948 gewijzigd te krijgen en om via de regeermacht de maatschappelijke achterstand van zijn bevolkingsgroep, in te lopen. Pengel had Lachmon nodig voor de versteviging van zijn positie binnen de NPS en de Staat, waardoor hij zijn doelen voor Suriname kon realiseren.”

Gehoopt op bredere basis

“Wij hadden daarom gehoopt dat het besluit om vandaag de Dag van Verbroedering en Eenheid de te noemen, toch breder besproken zou zijn en dat een bredere basis was gelegd. President, wij hopen dat de vele reacties die we hebben gekregen vanuit de samenleving er in zullen resulteren dat deze zaak verder bekeken wordt tegen de achtergrond van het betrekken van meerdere groeperingen in deze samenleving bij zo een belangrijk besluit. Wij waarderen de grote bijdrage welke door de heer Mr. J. Lachmon is geleverd en vandaag herdenken wij de 104de geboortedag van hem. President, ik wil u, uw partij en de totale samenleving vandaag feliciteren met de herdenking van de jaardag van de heer Jaggernath Lachmon”, besloot Rusland.

Patricia Etnel: “17 november als Dag van Verbroedering en Eenheid”

Ruslands partijgenoot en NPS-topper Patricia Etnel stelde haar standpunt vast via social media en gaf aan: “Zoals de grote leiders mij geleerd hebben: té a kon fu feti, da mi e feti te na laste bro!” Entel citeerde Barryl Biekman en gaf aan dat de grote leider, Johan Adolf Pengel, in zijn benadering zelfs verder is gegaan en sprak over assimilatiepolitiek. “Geen eenheid in verscheidenheid, maar opgaan in één natie, één Suriname. Zoals hij het zelf zei: ‘Wij moeten hoger klimmen’. Hebben leiders anno de 21ste eeuw de boodschap begrepen?

Zoals Pengel het zei: ‘Grote leiders worden geboren’. Soms kun je ervan uitgaan dat je een grote leider bent, maar wanneer het bloed er niet is en rekenschap niet duidelijk is, dan wordt het proces van falen ingezet. Ik sta achter de woorden van Barryl Biekman wanneer ze aangeeft: ‘Ik heb in ieder geval gesproken zodat mijn eigen nazaten, wanneer ik er niet meer ben, zich niet hoeven af te vragen wat mijn bijdrage is geweest aan deze vorm van geschiedvervalsing en Afrofobie’. Wij moeten gaan naar een land van vrije en gelukkige mensen en daarom stel ik voor dat 17 november de dag wordt van verbroedering en eenheid. Want op die dag hebben Arron en Lachmon mekaar gevonden voor een belangrijk moment in onze geschiedenis: De onafhankelijkheid. Dit voorstel komt immers van de heer Ram Sardjoe en ik ben het eens met hem”, aldus NPS-topper Patricia Etnel.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: