Fiod-afdeling op komst bij ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën werkt aan het opzetten van een afdeling Fiod: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Dat bevestigt minister Armand Achaibersing in gesprek met het Dagblad Suriname. ‘Het wordt min of meer een weerspiegeling van de Nederlandse Fiod’, aldus de bewindsman. Voor wat betreft de bemensing, ‘daar wordt nog naar gezocht’, zegt Achaibersing. ‘Maar, de afdeling gaat zeker bemenst worden door deskundigen en ook al operationeel zijn in de opzet-fase.’

Op de vraag waarom juist nu een Fiod-afdeling in het leven wordt geroepen, antwoordt de minister: ‘Mijn opvatting is dat die er al lang had moeten zijn als instrument om te controleren. Nu wordt de Fiod versneld opgezet. Maar, dat moet gezien worden in de brede context van het upgraden van instituten.’

Achaibersing bevestigt ook dat ondersteuning is gevraagd aan Nederland. ‘Maar, gesprekken daarover moeten nog worden opgestart.’ De Nederlandse Fiod is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en spoort financiële fraude en belastingfraude op en bestrijdt die ook. Aan de hand van fraudesignalen start de Fiod een onderzoek om bewijzen te verzamelen en verdachten voor de rechter te brengen. Binnen de Fiod is het Team Criminele Inlichtingen actief, dat gespecialiseerd is in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit, zoals witwassen van crimineel vermogen en faillissementsfraude.

Op de website van de Nederlandse Fiod wordt dagelijks nieuws geplaatst over aanhoudingen van verdachten in uiteenlopende zaken, die vallen onder het werkterrein van de Fiod. Burgers kunnen bij de Fiod anoniem belastingfraude en financiële fraude doorgeven. Bijvoorbeeld dat iemand zwart werkt en zo belasting ontduikt, fraudeert met beleggingen of crimineel geld witwast. Het kan ook gaan om fraude bij de burger in de straat, op het werk of waar dan ook. 

De nabije toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre de Surinaamse Fiod een werkelijke weerspiegeling in alle facetten van de Nederlandse Fiod wordt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: