Minister Ramadhin: ‘Dalende trend aantal besmettingen is goed beeld’

Uit de zaterdag gehouden evaluatie van de regering met het Outbreak Management Team is gebleken, dat het aantal Covid-19 besmette personen een dalende trend laat zien. Deze trend is een voortzetting van het beeld van de afgelopen weken. Het aantal genoteerde positief geteste burgers is op dagbasis gedaald naar 10-13%. Voorheen noteerde Suriname nog rond de 40%. Dat is een goed beeld, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname.

Deze ontwikkeling typeert de minister als positief, omdat in de medische zorg er ruimte en minder druk ontstaat. In de isolatiefaciliteiten werd vorige week nog een bezetting van 33% genoteerd. Deze week is het aantal gedaald naar 21%. In de ziekenhuizen waar een bezetting was van 62% is dat nu afgenomen naar 28%. Op de Intensive Care Unit is het aantal personen dat verpleegd wordt gedaald van 43% naar 27%. Het aantal sterfgevallen per week neemt ook af. 

Minister Ramadhin betreurt het, dat mensen het leven hebben gelaten en condoleerde namens de regering de families met het verliezen van hun dierbare. 

Namens president Chandrikapersad Santokhi complimenteerde de minister de samenleving voor haar inzet en bijdrage in de strijd tegen het Covid-19 virus. Samen met de inspanningen van de regering is het aantal besmettingen al enkele weken aan het afnemen. Het besef onder de burgers neemt steeds toe om de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen, aldus minister Ramadhin. 

Maar, dat geeft nog geen reden om in een hoerastemming te zijn, laat de minister optekenen, aangezien Covid-19 niet weg is. Veel hangt af van het gedrag van de burger. 

De bewindsman merkte ook op, dat er een goede coöperatie is vanuit onder meer het bedrijfsleven als het gaat om het uitvoeren van de protocollen. Waar nodig is vanuit de overheid de nodige ondersteuning gegeven.

Heel veel sectoren hebben eerder een wezenlijke bijdrage geleverd aan het samenstellen van protocollen. De afgelopen week zijn nog eens zes protocollen goedgekeurd. De website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, waar alles over Covid-19 te vinden, wordt volgens Ramadhin ook goed bezocht.

De burgers worden opgeroepen zich te laten testen indien ze zich niet goed voelen. De maatregelen die getroffen worden zijn er niet om de samenleving te duperen, maar om op een verantwoorde manier over te gaan naar normalisatie, aldus de bewindsman van Volksgezondheid.

De besluiten zoals eerder door president Santokhi zijn aangekondigd blijven van kracht. Op zaterdag 26 september komt de regering weer bijeen met de actoren voor de volgende evaluatie. Daags daarna zal het staatshoofd zich richten tot het volk.

De minister benadrukt maar weer eens, dat de samenleving de maatregelen in acht moet blijven nemen, zoals het dragen van een mond- en neusbedekking, 1,5 meter afstand houden en handhygiëne. Bewustwording in deze fase is volgens Ramadhin nog steeds van groot belang.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: