Is windenergie de toekomst ?

In een recente studie  in het vakblad Renewable and Sustainable Energy Reviews kijken onderzoekers naar de mogelijkheden om naast de bestaande energieopwekking via waterkracht, hydrotechnologie,ook windkracht te benutten. Met de  Afobaka-stuwdam dat  eind 2019 in handen kwam van de Surinaamse staat liggen er naast enorme uitdagingen ook nieuwe kansen. 

In de gepubliceerde studie nemen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven samen met de N.V. Energiebedrijven Suriname (NV EBS) de mogelijkheden door op welke wijze de dam ingezet kan worden voor een overstap naar een klimaatvriendelijke vorm van energiewinning. De studie is gericht op windenergie.

Parijsakkoord

Peter Donk, hernieuwbare energie-expert bij NV EBS is bij deze studie ook betrokken en verwijst allereerst naar het Parijsakkoord waar Suriname zich heeft gecomitteerd om te werken aan minder CO 2 uitstoot. “Die uitstoot omlaag brengen is een van de doelen van de studie”. De Afobakacentrale zou een nieuwe rol kunnen vervullen in het helpen realiseren van dit doel middels de opwekking van windstroom.“Een ander facet is om op de lange termijn goedkope gas te betrekken voor de ontwikkeling van onze aardolie industrie”. Hierin zal wel een goede balans gevonden moeten worden vanwege het doel gericht op minder CO2 uitstoot merkt Donk op.

“Een goede balans, waarbij de nadruk meer op renewable energy ligt is nodig, terwijl de afwisseling met de hydrotechnologie voor een stabiele basis zorgt”.

Op dit moment komt nagenoeg 55 procent van de stroomvoorziening van Suriname van de Afobaka-centrale. Het overige deel komt via opwekking in dieselcentrales tot stand, die bekend staan om hun CO2 uitstoot en milieuvervuiling. Suriname is hiermee ook kwetsbaar voor schommelingen van olie- en dollarprijzen op de wereldmarkt. 

Het voordeel is dat wind voor een besparing kan zorgen met ruim de helft van haar huidige invoer aan brandstof voor de dieselcentrales. “Wanneer zo een installatie is opgezet is het voor de komende 20 tot 30 jaar gratis” vertelt Donk. Vervolgstudies zullen moeten uitwijzen of de mogelijkheid bestaat om zelfs op 100 procent hernieuwbare energie te draaien.

Het studiegebied behelst naast ondermeer het Brokopondo-reservoir, het meetstation in Pokigron, de hoogspanningslijn (161 kV) van Afobaka naar de hoofdstad Paramaribo, het EPAR-net dat Paramaribo en omgeving bedient, en de winderige kustplaatsen Galibi, Nickerie en Weg naar Zee.

De studie is te vinden onder: Turbines of the Caribbean: Decarbonising Suriname’s electricity mix through hydro-supported integration of wind power

 

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: