Schoolwaarderingsproject district Para

Anders dan gebruikelijk is het jaarlijks terugkerend schoolwaarderingsproject van Lions Club Para ten behoeve van de best geslaagden van het district Para in aangepaste vorm middels drive-through uitgevoerd op woensdag 16 september jl. Dit vond plaats op het terrein van het districtscommissariaat Para te Onverwacht.

De geslaagden van GLO en VOJ werden toegesproken door President Naomie Banel van Lions Club Para en Marlene Joden, District-Commissaris van Para. Certificaten, awards en waardebonnen behoorden onder andere tot het prijzenpakket.

Voor Lions Club Para was de implementatie van dit project een grote uitdaging vanwege het feit dat haar fondsvormende activiteiten vanwege de ontwikkelingen c.q. gevolgen van de Covid-19 pandemie niet konden worden uitgevoerd, aslook afnemende donaties.

De overall best geslaagde van het GLO is Chyce Soentik van de O.S. Commissaris Simonspolder die tevens een Go-GLO-er is, gevolgd door Christopher Amatdoelrasit, van dezelfde school. Van VOJ-Copieweg zijn Netusta Kromodimedo en Sara Eraso de best geslaagden van respectievelijk de A en B-richting.

Op de foto: President Naomie Banel van Lions Club Para, Chyce Soentik en Christopher Amatdoelrasit van O.S. Commissaris Simonspolder

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: