President Santokhi: ‘Met Pompeo niet gesproken over eventuele VS-acties tegen Venezuela’

President Santokhi: ‘Met Pompeo niet gesproken over eventuele VS-acties tegen Venezuela’

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdagmiddag na de ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo, tijdens een gezamenlijke persconferentie benadrukt, dat het bezoek van de bewindsman geplaatst moet worden in het kader van het versterken van de vriendschapsbanden tussen de beide landen, aldus de Communicatie Dienst Suriname.

Santokhi ontkende, daarnaar gevraagd, dat er gesproken is over het wel of geen toestemming verlenen aan de Verenigde Staten om vanaf Surinaams grondgebied acties te ondernemen tegen Venezuela.

Hij zei op de hoogte te zijn van de uitdagingen in Venezuela. De Surinaamse regering huldigt het standpunt, dat de politieke leiders in dat land de problemen waarmee het land worstelt, intern moeten oplossen. Belangrijke principes van de regering zijn democratie, democratische instituten, goed bestuur, rechtsstaat, mensenrechten alsmede het handhaven van vrede en veiligheid.

Suriname zal samen met alle gelijkgerichte partijen bijdragen aan de dialoog om zodoende de democratische rechten van het Venezolaans volk te helpen waarborgen. 

Minister Pompeo zei, dat het Surinaamse volk een duidelijke keuze heeft gemaakt tijdens de laatste verkiezingen. Het volk heeft onder meer gekozen voor democratie en rechtsstaat. De VS zal daarbij alles doen om Suriname op die weg te helpen, aldus de Amerikaanse bewindsman. 

Er wordt op Suriname gerekend om waar nodig een baken van hulp en mogelijkheden in de regio te zijn. ‘Suriname is een land met veel mogelijkheden en waar hulp van de VS nodig is zal gekeken worden hoe daar invulling aan wordt gegeven. De goede vriendschapsband zal ten voordele van beide landen moeten zijn’, zei minister Pompeo.

Voor wat betreft het standpunt inzake Venezuela blijven de VS en Suriname echter van mening verschillen. Suriname haalt de banden met Venezuela aan, terwijl de VS feitelijk president Nicolas Maduro diens post graag ziet verlaten. 

Tijdens een eerdere persconferentie, woensdag, zei een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Suriname geconfronteerd wordt met veiligheidsdreigingen van transnationale criminele organisaties. ‘De ongebreidelde criminaliteit in Venezuela, met name de drugshandel, heeft een negatieve impact op de criminaliteit in de buurlanden van Venezuela. Voorts zorgt de stroom vluchtelingen uit Caracas voor problemen in de omliggende landen, omdat zij een extra druk leggen op de voorzieningen en systemen in die landen. Maar, u merkt ook, dat deze landen allemaal heel dichtbij Venezuela liggen en op de een of andere manier zijn getroffen door onveiligheid en instabiliteit daar. Dus een ander doel van de reis is om met de buurlanden te praten en te vernemen waarvan ze last ondervinden en De buurlanden helpen op basis van hun menselijkheid waar en tot hoe ver ze kunnen, “maar daar moet je niet eindeloos op rekenen. We moeten allemaal samenwerken om een manier te vinden om dit tot een goed einde te brengen.’

De VS erkent de regering van president Nicolas Maduro niet, omdat die via verkiezingsfraude aan de macht is gebleven en het legitieme parlement buitenspel heeft gezet. Oppositieleider Juan Guaido, die zichzelf tot president heeft uitgeroepen, wordt door Washington als de legitieme leider erkend. Maduro’s regiem wordt ervan beschuldigd op grote schaal de mensenrechten van de Venezolaanse bevolking te vertrappen. Ook zou er sprake zijn van politieke vervolging van tegenstanders. 

VHP-voorzitter en huidig president Santokhi zei in oktober 2016 nog, dat het Surinaamse volk solidariteit moest tonen met het Venezolaanse volk door meer betrokkenheid. Dat zei hij naar aanleiding van een oproep van Luis Almargo, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), om concrete acties te ondernemen om de democratie in Venezuela te verdedigen. ‘In deze hoedanigheid heeft Suriname een stukje verantwoordelijkheid’, sprak Santokhi. Hij was van mening, dat er zowel internationaal als regionaal een duidelijk signaal naar Venezuela gestuurd moest worden, omdat de regering-Maduro de mensenrechten en democratie aan het vertrappen was. Santokhi zei verder het te betreuren, dat er op regionaal niveau en internationaal nog niets was gebeurd in de kwestie Venezuela en dat ook de oppositie daar, die de meerderheid heeft in het parlement, werd ondermijnd. ‘Het is een gevaarlijke ontwikkeling, waarbij het volk van Venezuela aan hun lot wordt overgelaten’, stelde Santokhi. 

Begin april 2019 zei Santokhi, dat de regering van Suriname geen enkel nationaal belang dient met de ondersteuning van de Venezolaanse regering Suriname onder leiding van Maduro. ‘De Surinaamse belangen worden juist aangetast met de positie die Suriname inneemt door achter het wanbeleid en de dictatuur van Maduro te gaan staan. Als je een standpunt inneemt en je kiest voor president Maduro, dan kies je voor mensenrechtenschendingen en je kiest voor hongersnood en je kiest voor het vluchtelingenprobleem in de regio. Leg me uit, regering, wat het nationaal belang hierbij is. Ik kan niet inzien wat het nationaal belang is.’

Maar, vandaag de dag, gaan de regeringen van Suriname en Venezuela onderlinge bilaterale betrekkingen uitbreiden naar nieuwe gebieden van samenwerking, waaronder de strijd tegen de Covid-19-pandemie. De vaste Commissie Buitenlandse Zaken van De Nationale Assemblee heeft overleg gevoerd met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken over onder andere voortzetting van de relatie met Venezuela. Over dat overleg zei fractieleider Asiskumar Gajadien van de VHP eerder in gesprek met het Dagblad Suriname, dat de regering-Santokhi alle overeenkomsten met landen evalueert, ook met die van Venezuela. ‘Wat betreft banden met landen hanteren wij het standpunt dat een land als democratische rechtsstaat moet functioneren en mensenrechten naleeft’, zegt Gajadien. Hij zei verder dat de partij, de VHP, ‘de regering de ruimte biedt om de overeenkomsten met landen te evalueren’. ‘Midden september wordt de uitkomst van de evaluatie verwacht.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: