Geïntegreerde staatsbankinstelling

Het is zonneklaar dat banken en financiële instellingen verweven zijn in de NDP-schandalen. Er zijn tal van personen, die aangeven dat banken hun leefpatroon voortdurend ontwrichten

Meedogenloos NDP-scenario             

 “De regering Bouterse/Adhin heeft onder het mom van herstructurering staatsbanken, de overheidsbanken naar haar eigen hand gezet door deze samen te voegen. De fusering van de staatsbanken was een meedogenloos NDP-scenario, bedoeld om, onafhankelijk van recht en moraal, macht te verwerven en te behouden. Het draaiboek werd samengesteld door personen, die geen inlevingsvermogen en schuldgevoelens kennen. Zij wisten hun ware aard te verbergen en gingen tot het uiterste om er zo sympathiek mogelijk uit te zien.”

In wiens voordeel?

“Het uiteindelijk doel van de herstructurering van de financiële sector werd mooi verpakt als zogenaamd middel van schaalvergroting en samenwerking, om de bedrijfsefficiency verder op te voeren ten voordele van de clientèle. De regering Bouterse gaf aan dat het beleid gericht was op het stimuleren en in stand houden van een gezond financieel stelsel en efficiënte staatsinstellingen. Echter bleek het tegendeel.”

Mammoetfusie

“Het duivelsscenario werd rond de paarse tafel in elkaar gezet. De uitvoering werd gecoördineerd door het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname. Het begon met de fusering van de Volkscredietbank (VCB) en de Landbouwbank. Gaandeweg werd de Surinaamse Postspaarbank (SPSP) opgenomen in de mammoetfusie.”

Wantrouwen

“Vanaf het begin was er wantrouwen tegen deze handelingen. Financiële instellingen, de vakbeweging, de politieke oppositie, deskundigen en brede lagen binnen de samenleving hadden duistere vermoedens. Het samenvoegen van de publieke bankinstellingen verliep rommelig. Er ontstond onrust. Deze werd mede gesust door particuliere banken.”

Wie zwijgt stemt toe

“De particuliere banken en financiële instellingen lieten zich bij elke ongeregeldheid, veroorzaakt door roekeloos optreden van de regering, leiden door de policy: ‘geen onrust zaaien in de samenleving’, hierdoor zou een bankrush kunnen ontstaan, die het wankel monetair systeem verder zou kelderen. Aan de andere kant werd de overheid gefaciliteerd met leningen en andere tegemoetkomingen, waardoor het kwaad zich steeds verder kon inmetselen. Wie zwijgt stemt toe.”

Banken proberen hun hachje te redden

“De schade, aangericht door onverantwoordelijk bestuur dat werd gedekt door financiële instellingen, wordt nu zonder voorafgaande kennisgeving verhaald op de clientèle. Verhoogde administratie tarieven, beperkte opnamen van geld dat aan de banken zijn toevertrouwd en wat dies meer worden, opgelegd aan de cliënten.”

Eenzijdige maatregelen

“Eenzijdig zonder overgangsperiode worden verregaande maatregelen doorgevoerd. Banktarieven worden voortdurend van de een op andere dag abrupt verhoogd. Het gebruik van cheques werd geschrapt. Moderne technologie en breedbandinternet zijn nu vereist. Pinnen is alleen bij de hoofdkantoren. Daglimieten bij het opnemen van SRD en vreemde valuta zijn drastisch teruggebracht.”

Misstappen van banken worden ontkend

“De banken voeren aan dat de veranderende en strenger geworden bankregels nodig zijn om verdere ondergang tegen te gaan. Hun optreden zou ook in verband staan met geldstromen nationaal en internationaal te kunnen volgen. Er wordt echter geen woord gerept, dat zij daartoe gedwongen zijn om eigen misstappen te kunnen overkomen.”

Overmacht?

“De banken spreken van overmacht. Vanwege de noodtoestand gaan de banken over tot een nieuw normaal, dat hun drijvende moet houden. Daarbij wordt hoegenaamd geen rekening gehouden met de Surinaamse realiteit. Het overgrote deel van de bevolking beschikt nog niet over de middelen en de kennis om de banken te kunnen bijbenen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: