De opmerkelijke huurcontracten die het SZF sluit voor haar panden

NDP-lid Ann Sadi verhuurt al 2 jaar pand te Tamanredjo aan SZF

De Stichting Staatsziekenfonds Suriname (SZF) blijkt sinds 1 augustus 2018 voor de duur van 60 maanden een pand aan de Hadji Iding Soemitaweg BR, Serie D no. 10, Tamanredjo, te huren van NDP-lid Ann Sadi. De huur bedraagt SRD 3.500 per maand voor de eerste 36 maanden, blijkt uit het huurcontract waarop Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen. Namens het SZF is het contract ondertekend door de inmiddels op non-actief gezette algemeen directeur, Ricky Kromodihardjo.


Het contract heeft veel weg van een wurgcontract. De huurder, het SZF, mag de huur niet opzeggen in de eerste 60 maanden van de huurovereenkomst. ‘Partijen beijveren zich om bij de beëindiging van deze overeenkomst tot een aanvaardbare bevredigende oplossing te komen’, staat in het huurcontract. In het contract staan verder artikelsgewijs feitelijk standaardbepalingen, waaraan de huurder en verhuurder moeten voldoen. De huur dient overigens te worden voldaan bij vooruitbetaling voor een termijn van 12 maanden.


De overeenkomst vermeldt zelfs dat de huurder in overleg met de verhuurder een eigen naambord mag plaatsen aan de voorgevel van het pand. Verder dient de huurder het onderhoud van het omliggende terrein voor eigen rekening te doen. Ook mag het SZF het pand elektronisch laten beveiligen, op eigen kosten, blijkt uit het contract. Verhuurder stelt zich verder niet aansprakelijk voor schade die het SZF leidt ‘als gevolg van storm of andere weersomstandigheden, overstromingen, onlusten en andere calamiteiten’.

Huur via opmerkelijke constructie

Het SZF blijkt ook een pand te huren, via een opmerkelijke constructie, van de Golden Gate Holding Group Inc., gevestigd op het Caribische eiland Anguilla, waarbij Faroek L. Alibux als gevolmachtigde voor de holding optreedt. Anguilla is een eilandje in de Caribische Zee, dat behoort tot de Kleine Antillen en deel uitmaakt van de Britse overzeese gebieden. Maar het bedrijf Imperial Homes NV in Paramaribo is eigenaar van het terrein en pand dat het SZF huurt, aan de Plutostraat 198 in Paramaribo. Ook dit huurcontract is in handen van Dagblad Suriname.


Imperial Homes NV heeft aan de Golden Gate Holding Group Inc. het exclusief en alleenrecht gegeven om het terrein te beheren ‘en beheersdaden te plegen in eigen naam’, staat in het huurcontract te lezen, dat op 18 januari 2019 werd getekend door SZF algemeen directeur Ricky Kromodihardjo en de Golden Gate Holding Group Inc. in de persoon van gevolmachtigde Faroek R. Alibux. Ook bij deze huur/verhuur is een huurcontract opgesteld voor de duur van 60 maanden. De huurprijs bedraagt US$ 6.000 per maand, ‘althans de tegenwaarde daarvan in Surinaamse dollar en wel tegen de wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname op de dag van betaling’, staat in het contract. Het SZF moest voor het eerste jaar de huur in een keer voldoen bij vooruitbetaling ‘zonder enig beroep op korting of  compensatie, daar de verhuurder op verzoek van de huurder bepaalde verbouwingen aan het pand dient te plegen’. De huur wordt gestort op een rekening bij de Hakrinbank op naam van Faroek Rinaldo Alibux.

Ook in dit huurcontract is een clausule opgenomen met betrekking tot opzegging van de huur: ‘Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst is in de eerste 12 (twaalf) maanden van deze overeenkomst niet mogelijk’, daarna wel.


Beide huurovereenkomsten geven enig inzicht in de wijze waarop het SZF panden voor haar bedrijfsvoering huurt. In het ene geval kan toch gesproken worden van een vorm van wurgcontract en mogelijk een politiek kleurtje, terwijl in het andere geval een curieuze constructie loopt via een bedrijf in Paramaribo naar een bedrijf op Anguilla. Bedrijven waarvan nauwelijks informatie te vinden is op het wereldwijde web.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: