Viren Ajodhia: “Olibis is een bedrijf binnen de EBS, soort parasiet die gelden EBS opzuigt”

“Centrale bouwen zonder aanbesteding is overmoedigheid EBS”

Het plotseling opgedoken evaluatierapport uit augustus 2019, inzake uitbreiding van de EBS-centrale te Tout Lui Faut (DPP TLF, Diesel Power Plant Tout Lui Faut), blijkt de EBS te hebben misbruikt om te verhullen dat een nieuwe centrale wordt gebouwd (DPP3) op het bedrijfsterrein aan de Saramaccastraat, waarvoor geen openbare besteding is gehouden. Daarenboven zijn documenten inzake de EBS en het bedrijf Olibis van Otmar Sibilo – dat op een curieuze manier bij de bouw van de nieuwe centrale betrokken is – nergens te vinden, ze lijken geheim te zijn. Inmiddels heeft een groep burgers aangifte gedaan tegen Sibilo en Andy Rusland, president-commissaris bij de EBS, inzake corruptie.

“Je hebt geen geld, waarom dan een nieuwe centrale bouwen”

Energiedeskundige Viren Ajodhia zegt in gesprek met het Dagblad Suriname, dat in het aanbestedingsproces rond de Tout Lui Faut centrale, de winnende partij moest beschikken over een financieringsoptie. “In termijnen kunnen betalen, maar een normale leverancier zou dat nooit accepteren. De EBS had geen geld, waarom dan überhaupt een nieuwe centrale willen bouwen aan de Saramaccastraat? Voor Olibis was termijnfinanciering echter geen probleem. De EBS gaf een betalingsgarantie af met borgstelling van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold.” 

Ajodhia is overigens half augustus uit de raad van commissarissen van de EBS getreden, vanwege de komst van Andy Rusland als president-commissaris. “Door de huidige president-commissaris te behouden, wordt een signaal gegeven dat er geen werkelijke intentie is om de EBS te gaan redden, maar juist om door te gaan met roven en stelen. Daarvan kan ik geen onderdeel zijn”, zei Ajodhia op 14 augustus in Dagblad Suriname.

“Een vorm van huis-, tuin- en keukencorruptie”

Ajodhia: “Het is overigens opmerkelijk dat de nieuwe centrale zogenaamd gebouwd wordt door Olibis. Dat is een klein bedrijf, gericht op import en export, maar het treedt op als tussenpersoon tussen de werkelijke bouwer BWSC uit Denemarken (Burmeister & Wain Scandinavian Contractor) en de EBS. Sibilo is al meer dan 20 jaar betrokken bij de EBS. Er heeft veel corruptie plaatsgevonden binnen het bedrijf in samenwerking met Sibilo. Als je een aansluiting wilt, dan bij Olibis het materiaal kopen, eigenlijk een vorm van huis, tuin- en keukencorruptie. Olibis is bedrijf binnen de EBS, een soort parasiet die de gelden van de EBS opzuigt.”


“Je kunt geen aanbesteding voor Tout Lui Faut houden, terwijl je bezig bent met de bouw van een nieuwe centrale aan de Saramaccastraat, zonder enige aanbesteding. Daarenboven is het terrein daar niet eens geschikt voor een nieuwe centrale. Daar is simpelweg geen ruimte voor en het is ook niet een voor de hand liggende locatie binnen het elektriciteitsnetwerk”, stelt Ajodhia. 

Gezwaai met EBS-documenten tot in de assemblee

De aanbesteding voor Tout Lui Faut werd overigens medio 2019 stopgezet door de EBS, volgens Ajodhia onder druk van de vakbond, en vervolgens werd in december besloten om te gaan bouwen aan de Saramaccastraat, zonder aanbesteding. De laatste dagen heeft de EBS getracht een en ander recht te praten door met eerdergenoemde documenten te zwaaien. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk is ermee gaan zwaaien, letterlijk, in De Nationale Assemblee met de mededeling dat er niets mis is met het aanbestedingsproces. Hij kreeg tot verbazing van velen in de samenleving bijval van de VHP-parlementsleden Mahinder Jogi en Asiskumar Gajadien. “Jogi en Gajadien hebben mogelijk het document niet goed gelezen of andere zaken spelen op de achtergrond waar we geen weet van hebben”, aldus de energiedeskundige.


‘Maar er werd gezwaaid met het evaluatierapport inzake de aanbesteding voor de bouw van een nieuwe centrale te Tout Lui Faut. Terwijl die aanbesteding al vorig jaar werd gecanceld en de EBS is gegaan voor de bouw van een centrale op haar terrein aan de Saramaccastraat, zonder aanbesteding. Men is zo gierig geworden, dat de centrale dus zonder aanbesteding wordt gebouwd…, het is echt overmoedigheid. Maar wanneer er geen openbare aanbesteding plaatsvindt, dan dien je als bedrijf bepaalde procedures te volgen. Dat vond de EBS niet nodig, omdat de miljoenen dollars kostende centrale acuut nodig zou zijn om een stroomtekort te voorkomen. Maar dat is natuurlijk niet het geval, het bedrijf wilde hiermee een kunstmatige situatie creëren”, zegt Ajodhia.


“Men wordt roekeloos”

Volgens Ajodhia hebben opeenvolgende directies bij de EBS Olibis gefaciliteerd. “Het begon met kleine aankopen en dergelijke en nu is men op het niveau van een nieuwe centrale beland. Men wordt roekeloos en om zaken te verbloemen, gaat men overeenkomsten aan. Zie het ook als volgt: u gaat voor uw bedrijf op reis naar een ver district, overnacht in een hotel en laat de hotelier een hogere factuur opstellen dan u feitelijk voor de overnachting heeft moeten betalen. Maar u kunt nu wel cashen bij uw bedrijf, dankzij de opgevoerde factuur. De EBS heeft een overeenkomst met Olibis, waarmee Olibis als financiële winnaar uit de bus rolt.”


Dat de bouw van de nieuwe centrale zonder enige bestuurlijke problemen is gestart en vergunningen kennelijk snel zijn afgegeven, vindt Ajodhia niet zo vreemd. “Ambtenaren rennen om een vergunning in orde te maken. Het is een sophisticated vorm van corruptie.” 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: