Beheersing van de criminaliteit

De Surinaamse samenleving leeft in een angst; gezien het feit dat men zich helemaal niet meer veilig voelt. Ik kan mij geheel verplaatsen in het angstige en vooral in het onveilige gevoel van de gemeenschap. Zoals U zich wellicht kunt herinneren, heb ik een aantal artikelen gewijd aan het fenomeen criminaliteit en heb zelfs een openhartig gesprek gevoerd met Korpschef, Roberto Prade in maart 2020. Hierbij werd o.a. van gedachten gewisseld over de verdere verhoging van de veiligheid, de leefbaarheid en de criminaliteitsbeheersing in ons land en de rol van de politie binnen dat geheel.

Als wij de laatste berichten over criminaliteit volgen, dan is het schering en inslag dat dit euvel nog steeds ergere vormen aanneemt en voorlopig onbeheersbaar lijkt te zijn. Het is geboden, dat om welke vorm het ook gaat, men dit probleem keihard dient aan te pakken. Problemen rond de criminaliteit, law en order zijn één van de meest besproken items dan andere maatschappelijke -, financiële problemen in het land. Men moet echter niet vergeten, dat veiligheid een basis voorwaarde is voor vrijheid. In een onveilige omgeving kunnen burgers niet vrij leven en zich ook niet veilig bewegen en voelen.

Voorstellen:

Er zijn reeds eerder een aantal maatregelen voorgesteld, maar het lijkt dat de criminaliteit integendeel toe neemt en steeds schrikbarender wordt.

Een ressort- en wijkplan i.s.m. de bewoners opstellen, buurtwachten, en buurt- straat apps introduceren. (Preventief). In risico gebieden bij toerbeurt enkele bewoners laten surveilleren. Aan de hand van de cijfers, ook van de ABS ( Algemeen Bureau voor de Statistiek) kan men nagaan welke buurten en wijken onder die noemer vallen.

De politie moet beschikken over voldoende materiaal en materieel en meer bevoegdheden krijgen; teneinde naar behoren en naar volle tevredenheid te kunnen functioneren.

De zonen van Hermandad moeten zichtbaarder zijn en niet in de politie units met zich zelf bezig zijn en continue appen of bellen.

Het zal een goede ontwikkeling betekenen als de politie de nodige ondersteuning en assistentie krijgt van de militairen ( Militaire Politie).

Strikte toepassing van het Wetboek van Strafrecht / Strafverordening en de verouderde wetten aanpassen, c.q. aanscherpen aan de situatie anno 2020 is een dringende vereiste. Ook  het achterhaalde Politie Handvest  (G.B.  14/ 4 / 71) dient aan een grondige herziening te worden onderworpen.

Een niet te verwaarlozen factor is de voorlichting naar de gemeenschap toe; ook in het kader van het Covid-19.

Het is de wens van elke rechtgeaarde burger, als ook van de toeristen, dat het fenomeen criminaliteit dat een kankergezwel is geworden met wortel en tak wordt uitgeroeid. Een dringende vereiste en één der taken van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi is om dit probleem drastisch aan te pakken en een veilig gevoel te garanderen.

Al jaren wordt de Surinaamse gemeenschap geweld aangedaan en de nodige maatregelen moeten niet uitblijven; teneinde verdere anarchie te voorkomen en ordening hierin te brengen.

Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: