Een pluimpje voor onze president en voor onszelf

Alles wat er nu gebeurt, moeten wij tegen de achtergrond van onze geschiedenis bekijken. Wij zijn als volk 40 jaren bedrogen. Wij zijn voorgehouden dat wij in een dekolonisatieproces zaten en ons moesten bevrijden van bakra basi die ons in armoede had gedompeld en onze geest had verminkt. Maar op 25 mei zijn wij na deze lange jaren van leugen en bedrog wakker geworden. We zijn midden in de realiteit dat het onze mensen zelf zijn die ons steeds hebben achtergehouden en ons nog steeds proberen te belazeren, omdat zij niets anders doen dan hun eigen privé belangen en privileges te beschermen. Het ergste wat deze groep van eigen onderdrukkers heeft gedaan, is dat zij in ons hele overheidsapparaat zijn binnengeslopen en politici en hoge functionarissen hun handlangers zijn en hun belangen beschermen. Nog steeds. Deze eigen Surinamers hebben ons geld gestolen en ze hebben ook de complete infrastructuur van productie vernietigd vanwege ondeskundige bemensing en hun roofzucht. Zij hebben ons milieu vernietigd, de staatsorde ontwricht en alleen de rechterlijke macht is niet gevallen. En nu moet onze nieuwe president Santokhi slim manoeuvreren, want de strijd die er nu plaatsvindt, is zowel binnenboord als buitenboord. Wij als kritische burgers moeten deze feiten en omstandigheden meenemen in het beoordelen van wat er zich afspeelt in ons land. Wij mogen over alles schrijven, maar laten wij niet verzanden in futiliteiten en het grote verband uit het oog verliezen waardoor er een disbalans ontstaat en de president voor 90% veroordeelt wordt i.p.v. voor 10% voor het laten vallen van steken, want de president is niet heilig, ook hij maakt fouten. Maar eerlijk is eerlijk, wat een verademing van wat wij hiervoor hadden. Laten wij de president uit eerste hand volgen via het programma Krin Taki en DNA i.p.v. op social media. Het is al een hele hulp aan elkaar als wij de bronnen volgen i.p.v. fake nieuws en schaakborden van de mensen die ons in deze diepe ellende hebben gedompeld. Onze president staat voor een bijna bovenmenselijke taak en uitdaging. Ons volk zit nu pas op de echte weg van bevrijding en moet tegelijkertijd uit het diepe dal van vernietiging klimmen en ook nog zichtbare ontwikkeling brengen. Onze president moet zich op drie fronten tegelijk inzetten. Behalve deze drie fronten spelen daarnaast emancipatorische problemen die parallel lopen met etniciteit. En de destabiliserende politici misbruiken deze achterstandsituatie van grote groepen in onze samenleving om de racisme kaart op tafel te gooien en zo de president in diskrediet te brengen. Een pluim voor onze president die de destabilisatie omzet in gestructureerde units die het overheidsapparaat verder moeten versterken. Onlangs met de Ghetto boyz, maar ook met de decentralisatie door lagere bestuursorganen directer te betrekken bij het centrale bestuur. De regering gaat als een speer, ook internationaal, IDB, IMF etc. Ons land is compleet op zijn gat en moet van onderaf opnieuw worden gestructureerd. Enig respijt en begrip is dus wenselijk. Omdat wij zitten met een laag opgeleide bevolking en binnen de coalitieregering er een enorm kaderprobleem manifest is geworden vanwege de Abop, is het geen wonder dat het nepotisme zwaar ingang heeft gevonden bij met name deze politieke partij, waardoor de gehele regering een smet op zich heeft gekregen. Enige nuancering is dus hiermee op zijn plaats, ook wat betreft de benoeming van mevrouw Melissa Santokhi. Het is veel belangrijker om niet te focussen op de achterstand van de Abop of de destabilisatie vanuit de NDP, maar veel meer op de eigen inzet, de eigen kracht. Iedere Surinamer heeft het recht alles wat onze nieuwe ontwikkeling frustreert aan de kaak te stellen en te bestrijden binnen de perken van wet en recht. Maar we mogen nimmer vergeten dat wij slachtoffer zijn gemaakt door Revo-leugenaars en op 40 jaren achterstand zijn gezet in onze ontwikkeling. Van productie is geen sprake geweest en van bevrijding evenmin, integendeel zijn wij mentaal getergd en een gehele generatie gehersenspoeld. Wij mogen dus boos en ongeduldig zijn, maar no lasi bribi. Desi Bouterse heeft de bevrijdingsstrijd geclaimd met zijn zogenaamde revolutie, maar het is Chandrikapersad Santhoki die nu de leiding heeft in onze bevrijdingsstrijd. Onze geschiedenis van bevrijding loopt niet langs etnische scheidslijnen, het is nu de beurt aan onze president die het mandaat van ons volk heeft gehad om voor te gaan in deze strijd. En de president en zijn regering verdienen alle ondersteuning. Als wij bereid zijn tegen deze achtergrond te kijken naar wat over ons is afgeroepen en door wie, dan hebben wij grote kans van slagen. Wij zitten immers allemaal inderdaad in dezelfde boot die de kust van de nieuwe horizon zal moeten bereiken. Gaande de rit leren wij elkaar te helpen, te vertrouwen en samen te werken onder leiding van deze president en indachtig ons volkslied dat voorschrijft: “Wans’ ope tata komopo, wi mu’ seti kondre bun”.

Mevr. A. Fernald  [email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: