VSB: “Lockdown klap voor bepaalde sectoren”

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), noemt de verzwaarde lockdown een klap voor bepaalde sectoren. Renten zegt zich te realiseren dat we momenteel moeten leven met Covid 19. De veiligheid en gezondheid van de samenleving moet voorop staan. “Zolang er geen vaccine is, kunnen we ook niet stellen dat er een leven is zonder Covid.” Toch noemt de VSB-voorzitter de verzwaarde lockdown een klap voor een aantal sectoren. “Het maakt het voor de horeca niet makkelijker op.” Renten zegt ervan uit te gaan dat de regering een weloverwogen beslissing heeft genomen, maar kan dat niet beoordelen omdat er onvoldoende met het bedrijfsleven is gecommuniceerd. “Met name met het deel van het bedrijfsleven waar de klappen het hardst vallen.” Renten merkt op dat heel wat restaurants zich ondertussen nauwgezet houden aan de Covid-maatregelen en voorzieningen hebben getroffen om klanten op een veilige manier te kunnen bedienen. “Het is dan sneu voor hun om te horen dat er een lockdown komt, omdat andere mensen zich op andere plekken niet houden aan de regels.” De voorzitter van de VSB is dan ook de mening toegedaan dat de overheid harder optreedt tegen overtreders van de regels. Renten noemt het ook heel wrang en pijnlijk voor heel wat ondernemers die het niet zullen redden onder deze omstandigheden. “Een aantal mensen is op straat gezet.” Renten spreekt de hoop uit dat de genomen maatregelen zullen werken, maar meer nog hoopt hij dat er weer kan worden overgegaan op een zekere mate van normalisatie. Voor het bedrijfsleven zijn de vrijdag en de zaterdag de drukste dagen, wat de zaak extra moeilijk maakt.

Governmenttake

Ook ten aanzien van de governmenttake merkt Renten op dat dit gevoeld zal worden door de transportsector. Voor productiebedrijven waar brandstof een minder groot deel is van de kostprijs, zal dat minder gevoelig zijn. “De maatregel komt niet als een verrassing, het is de gemakkelijkste manier om aan geld te komen als gevolg van een uitdijende overheid. Iedereen betaalt ook mee.”

Zelf zou Renten ervoor hebben gekozen om diesel minder te belasten en benzine juist meer. “Op die manier vermijdt je ook het vraagstuk van subsidie.” Over het algemeen kan Renten de maatregelen begrijpen, maar wijst erop dat overleg vanuit overheidszijde beter op zijn plaats zou zijn.

RB 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: