Covid-19 preventieprotocol voor heropening gokkantoren

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft de Protocollencommissie Covid-19 Nieuw Normaal gevraagd richtlijnen te ontwikkelen ten behoeve van de heropening van de bettingkantoren. Het resultaat, een covid-19 preventieprotocol, is nu gereed en is bedoeld als dwingende aanbeveling voor het veilig openstellen en openhouden van bettingkantoren ten tijde van de Coronacrisis, met inachtneming van de Covid-19 maatregelen en de nodige beheersmaatregelen. De commissie heeft onder andere gewerkt met het document ‘Randvoorwaarden voor alle bedrijven binnen de vermakelijkheidsbranche en de toerisme-sector’, aldus het protocol. De inhoud van dit protocol lijkt synoniem met dat van het protocol voor casino’s.

Eigenaren, directie en het personeel dienen, zo stelt het protocol, de nodige technische en organisatorische aanpassingen en beheersmaatregelen in bettingkantoren door te voeren, teneinde een schoon- en veilig werkmilieu te creëren voor de medewerkers en de bezoekers van de bettingkantoren. 

Enkele maatregelen die moeten worden genomen, zijn het installeren van handwas- of desinfectie stations, het plaatsen van vuilnistonnen met vuilniszak op vaste plaatsen, zoals bij de ingang, uitgang, kassa’s, toiletten, schaftruimte en het dagelijks legen van de vuilnistonnen met gebruik van wegwerphandschoenen.

‘Plaats markeringen om de fysieke afstand tussen de mensen aan te geven, bij kassa’s en in toiletruimtes. Tussen alle speelautomaten en bezoekers is een ruimte van tussen 1.5 meter. Het meubilair wordt gemarkeerd, zodat deze conform de fysieke inrichting in stand blijft en wordt gehandhaafd; het mag niet verplaatst worden door de bezoekers of het personeel’

‘Te allen tijde moet aan de fysieke afstand van 1.5 meter gehouden worden door personeel en door de bezoekers.’ Aanbevolen wordt verder fysieke barrières tussen medewerker en bezoekers op te werpen door het plaatsen van afscheidingen met behulp van een scherm van plastiek of (plexi) glas bij de kassa’s en bij de speelautomaten. ‘Zorg voor voldoende kassa’s in gebruik om rijvorming (concentratie van mensen) bij de kassa te minimaliseren. Zorg ook voor een aangepaste schaftruimte, waarbij ventilatie en afstand kan worden gerealiseerd; schaftruimte buiten of in een goed geventileerde ruimte.’ 

‘Maximaliseer ventilatie in alle ruimtes: goed ventileren is nodig voor het verversen van de binnenlucht met buitenlucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Lucht regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door alle ramen en deuren openlaten gedurende de openingstijden dat er een flinke luchtstroming of luchtcirculatie door de ruimtes ontstaat. Ruimtes moeten worden geventileerd met 100% buitenlucht. De bestaande installatie van het ventilatiesysteem kan omgebouwd worden om volledig te ventileren met buitenlucht. Stel de airconditioning zodanig in dat er continue aanzuiging is van verse lucht in plaats van het circuleren van dezelfde lucht. De airconditioning moet ingesteld zijn op exhaust/fresh air mode.

‘Voor bezoekers en personeel geldt het verplicht gebruik van mond-/neusmaskers. Bij de ingang van de bettingkantoor worden de handen van bezoekers met handsanitizer bespoten, waarin minimaal 70% alcohol zit. Maak kassa’s, pinapparaten en machines voor kansspelen veelvuldig schoon met een verdunde chlooroplossing. Handen desinfecteren na elke geldtransactie.’

Het protocol schrijft verder voor, dat indien meer bezoekers zich melden dan in de ruimte aanwezig mogen zijn met inachtneming van de Covid-maatregelen, de overige bezoekers buiten moeten wachten op 1.5 meter afstand van elkaar, totdat er ruimte beschikbaar komt in de speelruimte. Gebruik een vast aantal speelautomaten om precies te weten hoeveel bezoekers er ten alle tijden aanwezig zijn. Registreer alle bezoekers met aankomst en vertrektijd 15. Verbied drinken/consumeren in de speelruimte.’

Met de maatregelen en voorschriften vastgesteld in het protocol hopen de autoriteiten bij te dragen aan het indammen van de Covid-19 pandemie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: