Dinesh Parag keurt openbaarmaking foto’s jonge verdachten af

Dinesh Parag, ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), spreekt zijn afkeuring uit over de manier waarop recent foto’s van jongeren, die als verdachten worden gezien in de zaak van de moord op kapitein Micheal Karwafodi, op een politiebureau zijn gemaakt en op social media zijn gedeeld. “Laat het nooit meer gebeuren! De foto’s circuleren op social media en zijn gemaakt op het desbetreffende politiebureau, wat dus niet zou mogen. Verder is aangegeven dat er een onderzoek komt ten aanzien hiervan. Ik ga ervan uit dat de duur van dit onderzoek niet lang zal zijn, aangezien deze uitzonderlijke gebeurtenis op een politiebureau heeft plaatsgevonden”, zegt Parag aan de krant.

In artikel 40 van het Kinderrechtenverdrag staat volgens hem duidelijk aangegeven wat de garanties moeten zijn indien een kind vervolgd oftewel verdacht wordt van een strafbaar feit. “Enkele garanties zijn dat het voor onschuldig wordt gehouden tot zijn of haar schuld volgens de wet is bewezen; dat het onverwijld en rechtstreeks in kennis wordt gesteld van de tegen hem of haar ingebrachte beschuldigingen, indien van toepassing door tussenkomst van zijn of haar ouders of wettige voogd, en dat het juridische of andere passende bijstand krijgt in de voorbereiding en het voeren van zijn of haar verdediging; dat zijn of haar privéleven volledig wordt geëerbiedigd tijdens alle stadia van het proces. Verder is het ook belangrijk dat ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit een pedagogische benadering zou moeten krijgen.” De NJP-ondervoorzitter hoopt dat na het onderzoek de nodige stappen worden genomen conform de wetten en verdragen. “Ik doe een beroep op de desbetreffende instanties om hieraan extra aandacht te geven en erop toe te zien dat het nooit en nimmer meer gebeurt”, aldus Parag.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: