Covid-19 protocol voor heropenen casino’s

‘Bedien de machines zoveel als mogelijk met de achterkant van een potlood’

Bedrijven en werknemers in de casinosector zijn de afgelopen weken ook zwaar getroffen door de verspreiding van het Covid-19 virus. Door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, is aan de Protocollencommissie Covid-19 Nieuw Normaal gevraagd richtlijnen te ontwikkelen ten behoeve van de heropening van de casino’s. De richtlijnen zijn nu verwerkt in een protocol, dat is bedoeld als dwingende aanbeveling voor het veilig openstellen en openhouden van casino’s ten tijde van de Corona-epidemie, met inachtneming van de Covid-19 maatregelen en de nodige beheersmaatregelen. Het protocol stelt dat de nodige technische en organisatorische aanpassingen en beheersmaatregelen in casino’s doorgevoerd moeten worden door de eigenaren, directie en het personeel, teneinde een schoon en veilig werkmilieu te creëren voor de medewerkers en de casinobezoekers 

De eigenaar van een casino moet zorgdragen voor meerdere handwas- of desinfectie stations bij de ingang en in het casino. ‘Vuilnistonnen met vuilniszak op vaste plaatsen (ingang, uitgang, kassa’s, toiletten, schaftruimte) en dagelijks legen met wegwerphandschoenen aan’, zo schrijft het protocol voor. Aparte in- en uitgangen voor het personeel en bezoekers indien mogelijk. Mocht deze mogelijkheid niet aanwezig zijn, dan moeten de in- en uitgangen goed gemonitord en regelmatig gedesinfecteerd worden. Verder moeten terminalcamera’s en scanners worden opgesteld, waarbij onder toezicht van een casinomedewerker de bezoekers zelf hun temperatuur kunnen meten en observeren met het oog op het versnellen van het proces van toegang verkrijgen tot het casino en drukte te vermijden, aldus het protocol.

Verder moeten eigenaren van casino’s markeringen aanbrengen om de fysieke afstand tussen mensen aan te geven, zoals bij kassa’s en in de toiletruimtes. Tussen alle speeltafels, speelautomaten en bezoekers is een ruimte van 1.5 meter. Het meubilair wordt gemarkeerd, zodat deze conform de fysieke inrichting in stand blijft en wordt gehandhaafd. Ze mogen niet verplaatst worden door de bezoekers of het personeel. Te allen tijde moet aan de fysieke afstand van 1.5 meter gehouden worden door personeel en door de casinobezoekers. Indien de aanbevolen afstand van 1.5 meter binnen en buiten het casino zowel tussen werknemers en casinobezoekers alsook onderling niet mogelijk is om te bewaren, dan wordt aanbevolen fysieke barrières tussen medewerkers en casino bezoekers op te werpen door het plaatsen van afscheidingen, zoals een scherm van plastiek of (plexi)glas bij de kassa’s, speelautomaten, speeltafels en pinautomaten.

Het protocol wijst ook op het aspect van ventilatie.‘Maximaliseer ventilatie in alle ruimtes. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de binnenlucht met buitenlucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Lucht regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door alle ramen en deuren open te laten gedurende de openingstijden, zodat er een flinke luchtstroming of luchtcirculatie door de ruimtes ontstaat’, staat te lezen in het protocol van 14 pagina’s. ‘Ruimtes moeten worden geventileerd met 100% buitenlucht. De bestaande installatie van het ventilatiesysteem kan omgebouwd worden om volledig te ventileren met buitenlucht.’ Verder schrijft het protocol voor dat de airconditioning zodanig is afgesteld, dat er continue aanzuiging is van verse lucht in plaats van het circuleren van dezelfde lucht. 

Het gebruik van mond-/neusmaskers is verplicht voor alle personeelsleden op de werkvloer en voor alle bezoekers, al bij het binnentreden van het casino. Bij de ingang van een casino moet handsanitizer, waarin minimaal 70% alcohol zit, aanwezig zijn en bij de kassa’s en de verschillende speelautomaten. ‘Maak kassa’s, pinapparaten en machines voor kansspelen veelvuldig schoon met een verdunde chlooroplossing. Desinfecteer de handen na elke geldtransactie.’

Het protocol heeft nog een tip: ‘Bedien de machines zoveel als mogelijk met de achterkant van een potlood of een ander voorwerp, waarmee ingetoetst kan worden’.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: