Hij die voordeel heeft aan de misdaad heeft haar medegepleegd

“Suriname zit met een enorm ambtenarenprobleem. Het aantal ambtenaren kan niet met zekerheid worden aangegeven. Er worden aantallen van 40.000 tot 65.000 aangegeven door overheids- en andere instanties. Geschat wordt dat het ambtenarenleger onder bevelhebber Bouterse met 15.000 man is gegroeid”, aldus verzamelde informatie uit vakbonds- en politieke kringen.

CLO ingekapseld

“De NDP-regering heeft de ambtenarenvakbeweging ingekapseld en vakbondsorganisaties in de private sector gemangeld. De Centrale van Landsdienaren Organisaties werd vanwege eng-politiekbelang gekoesterd door de regering.”

NDP’er zijn een vereiste

“Om in aanmerking te komen voor een betrekking moesten sollicitanten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het eerste vereiste was, lid zijn van de partij.  Dat gold ook voor overheidssteun, een lapje grond of een volkswoning. Menigeen liet zich daarom paars dopen. Er werd ook ongecontroleerd personeel aangetrokken door parastatale, semi-parastatale instellingen en bedrijven.”

Ambtenaren omgedoopt tot NDP-stemvee

“De NDP misbruikte het ambtenarenapparaat voor politiek gewin. De ambtenaren werden gedurende 10 jaar gebruikt als instrument van de partij. Bij vrijwel alle NDP-activiteiten werden niet alleen landsmiddelen ingezet. Het personeel werd ook voor het karretje gespannen. Op alle top- en afdelingsposities werden NDP-fanaten benoemd en aangesteld of gecontracteerd. Ik durf er geld op te weden dat een aanzienlijk deel van stemmen, die op 25 mei jongstleden zijn uitgebracht op de NDP, werden ingevuld door ambtenaren”, zegt een gewezen ambtenaar.

Eng-politiekbelang

“De NDP-regering heeft de ambtenarenvakbeweging ingekapseld en vakbondsorganisaties in de private sector gemangeld. De Centrale van Landsdienaren Organisaties werd vanwege eng politiekbelang gekoesterd door de regering. De ambtenaren werden zoet gehouden met kruimels en mooie praatjes. Zij werden 50% loonsverhoging in het vooruitzicht gesteld.”

Gezond maken

“Het apparaat voldoet niet qua omvang, efficiëntie, kwaliteit en effectiviteit. Om een idee te krijgen van de potentie van het overheidspersoneel is niet alleen het in kaart brengen van het aantal ambtenaren noodzakelijk. Om orde op zaken te stellen, is het onontbeerlijk de capaciteit en kwaliteit van de ambtenaren te kennen. Om het overheidsapparaat gezond te maken, is er inzicht nodig in de opleiding, vaardigheid, kwaliteit en vakgebied van ambtenaren.”

Een hele kluif

Het is te verwachten dat de regering Santokhi een hele kluif zal hebben aan de ambtenarij. Dit log apparaat weet dat zij een blok is aan het been van Suriname. Weet bliksems goed dat zij deel zijn van het NDP-wanbeleid. Zij hebben voordeel gehad uit de NDP-misdaden. En wie voordeel heeft aan de misdaad heeft haar medegepleegd. Desondanks zullen zij zich met hand en tand verzetten wat goed is voor land en volk.”

Koest houden

“Bij het samenwerken met regering van Santokhi om het ambtenarenapparaat naar behoren te laten functioneren, zouden de ambtenaren zich daarom koest moeten houden en waar nodig inleveren. Vooral zij die leidinggevende posities zijn toebedeeld door de paarse bende moeten niet wachten tot zij worden overplaatst of verdreven, maar uit eigen beweging een stap terugdoen, zodat de huidige regering ongehinderd het opruimingswerk kan uitvoeren.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: