De werkvlaag van de milieupolitie

Er is veel werk aan de winkel om de scheefgroei die de afgelopen jaren heeft gewoed, recht te trekken. Koopwaar uitstallen op het trottoir op de stoep mag niet. De milieupolitie heeft in de achter ons liggende week opgetreden treden tegen personen, die in arme buurten van Paramaribo-Noord onder andere landbouwproducten voor hun deur te koop aanbieden. Uit gesprekken met de verkopers die door de milieupolitie zijn aangesproken, blijkt dat vrijwel eenieder ordening voorstaat.

Tourtonne drive through

 “Ik heb een bestaan opgebouwd in de handel. Mijn restaurant aan de Flamingostraat heb ik jaren verhuurd om te kunnen voldoen aan mijn hypotheek en andere verplichtingen. Ik verkocht gedurende 19 jaar fruit, landbouwproducten en planten aan de Tourtonnelaan. Het was vanwege het breed trottoir net een drive through”, vertelt ondernemer Sherida Graanoogst.

Terug in eigen pand

“Een paar jaar geleden keerde ik terug naar mijn eigen pand aan de Flamingostraat. Ik besloot door te gaan met de handel in fruit en aanverwante zaken. Om aan een vergunning te komen, moest ik SRD 1.200 neertellen. Bovendien moest ik mijn restaurantvergunning inleveren dat, zonder de laatste devaluatie daarbij opgeteld, zeker SRD 30.000 heeft gekost. Ik weet waarmee ik bezig ben. Daarom gaf ik deze vergunning op. Ik ken de klappen van de zweep, dus gaat het beetje bij beetje.”

Milieupolitie op bezoek

“Ik kreeg gisteren bezoek van de milieupolitie. Mij werd bevolen om de verkoop onmiddellijk stop te zetten en de koopwaar te verwijderen. Zonder kennisgeving vooraf werd ik gedwongen om terstond de handel stop te zetten en de koopwaar te verwijderen.”

Razzia-achtig optreden

“Ik was bereid om te gehoorzamen, hoewel zonder kennisgeving vooraf. Het ging te razzia-achtig aan toe. Gelukkig kreeg ik op dat moment ook ambtenaren van het districtscommissariaat op bezoek voor controle in verband met een wortsverkoopvergunning, die mijn dochter heeft aangevraagd. Zij brachten goed nieuws. De worstverkoopvergunning is rond. Ik moet wel een brandblusapparaat aanschaffen.”

Districtscommissariaat redde mij dag

“De milieupolitie die radicaal optrad, besprak het bevel tot opruimen dat aan mij gegeven was met de bestuursambtenaren. Dit overleg redde mijn verkoopdag. Ik kreeg een dag de tijd om mij handeltje, dat geenzinszins in de weg stond, anders in te richten.”

Doordacht tewerk gaan

“Ik ben het ermee eens dat de handel die zich in een ongewenste richting ontwikkelt, recht getrokken wordt. Er moet opgetreden worden, maar dan volgens een goed doordacht en terdege voorbereid plan. Er hapert nogal wat aan de benadering van vergunninghouders. Het is aan te bevelen dat de ambtenaren worden geschoold en herschoold hoe om te gaan met de burgers.”

In overleg gaan

Een klant die zich mengde in het gesprek zegt het volgende. “Er moeten duidelijke instructies worden gegeven aan het personeel. Het optreden van de milieupolitie en de bestuursdienst moet in overleg en hand in hand gaan. Het optreden van de milieupolitie lijkt mij te ingrijpend. Waar waren zij de afgelopen 10 jaar om vandaag bolleboos te spelen. Jarenlang werden bermen, trottoirs en onderhoud stroken door de NDP-tovenaars uitgegeven en een populistisch gedoogbeleid gevoerd. Om verbetering te brengen in de gang van zaken lijkt het mij nodig, om goed doordacht te werk gaan.”

Werkvlaag

“Een samenhangende werkuitvoering lijkt mij beter. Niet dat bestuurs- en andere diensten ons nu overvallen. In mijn ogen zijn zij hoofdschuldige in de bandeloosheid die er is ontstaan. Zij hebben plotseling een werkvlaag gekregen. Waarom beginnen in een woonwijk waar de verkopers met hun bedrijvigheid gemeenschapsdiensten verrichten? Waarom beginnen zij niet in het Centrum van Paramaribo, waar de wildgroei zeer ernstig is. Tigri sabi pe e grit’ en bille.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: