Gunstige landelijke vos-examenresultaten mogelijk door verlaging moeilijkheidsgraad

“Automatische doorstroming niet-examenleerlingen niet verstandig”

De voedseltechnoloog tevens microbioloog, Ricky Stutgard, is niet verbaast over de goede landelijke examenresultaten op het havo en vwo. Het aantal landelijk direct geslaagden op deze schooltypen bedraagt iets meer dan 70%. Dit is niet iets dat jaarlijks gebeurt. Desalniettemin is dit niet verbazingwekkend voor Stutgard. In gesprek met Dagblad Suriname geeft hij aan dat het Covid-gebeuren vermoedelijk met zich heeft meegebracht dat de moeilijkheidsgraad van het examen verlaagd is. “Sowieso zal de bedoeling zijn geweest om een positief resultaat te behalen.”

Niet alleen solidair zijn, maar ook objectief

Het Onderwijsministerie is naar de scholieren toe heel solidair, zodanig dat er gekeken wordt of een automatische doorstroming van de niet-examenkandidaten werkbaar is. De nieuwe Onderwijsminister, Marie Levens, heeft in het parlement op 5 augustus meegedeeld dat wanneer alle belanghebbenden gehoord zijn, er voorstellen gedaan zullen worden over de doorstroming naar het volgend leerjaar, welke in het voordeel van de leerlingen zal zijn. Een automatische doorstroming van de niet-examenleerlingen hangt af van draagvlak. Die solidaire opstelling kan dus ook het geval zijn geweest bij het opstellen van het vos-examen.

Voor-de-gek-houderij

Stutgard is van mening dat de doelstelling van het onderwijs niet mag verwateren. “De bedoeling van het onderwijs is dat jongeren getraind worden om zich voor te bereiden op de maatschappij. Ze dienen getoetst te worden op verschillende vaardigheden.” Die toetsing is onderhevig aan de overgangsnormen, waarbij leerlingen pas bevorderd kunnen worden als ze het juiste aantal punten hebben gescoord. Door Covid-19 is het derde kwartaal geheel weg komen te vallen. “Wanneer er nu slechts in het eerste en tweede kwartaal les is gegeven, betekent het dat leerlingen niet volwaardig zijn voor het volgend leerjaar. Wanneer een kind op basis van 2 kwartalen lage cijfers heeft behaald, zoals een 2 en een 3, en zo een kind gaat automatisch over, dan heb je dat kind eigenlijk voor de gek gehouden.”

Derde kwartaal alsnog inhalen

Stutgard is daar geen voorstander van. Hij onderstreept dat er een plan van aanpak moet komen om de leerstof van het derde kwartaal in te halen. Daarover wordt er niets gerept. Belangrijk is dat Suriname leert van andere landen hoe efficiënt het onderwijs te continueren in de Corona-crisisperiode. “Ons onderwijs is al achter in het Caribisch gebied en dan kunnen we niet verder achterraken. Men moet nagaan hoe de achterstand in te halen.” Stutgard ziet geen heil in online lessen. Hij vindt dat bij online lessen de rol van de ouders van eminent belang is om de kinderen niet af te laten dwalen, en niet alle ouders kunnen zich die tijd permitteren. Hij is van mening dat er genoeg manieren zijn om de lessen in te halen, bijvoorbeeld door de school 16:00 uur te sluiten in plaats van 13:00 uur, in het weekend lessen te verzorgen enz. “Wilt men dat het komend schooljaar goed verloopt, dan moeten ze de problemen die er nu zijn, oplossen.”

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: