Stevent Suriname af op een Covid-19 ramp…?

Deze maand is een continu stijgende lijn waar te nemen in het dagelijkse aantal nieuwe Covid-19 besmettingen. Het is een zorgwekkende ontwikkeling. Stevent Suriname af op een Coronavirus-ramp en moet gevreesd worden voor beelden zoals in andere landen op het continent, van doden in de straten en patiënten die niet meer in ziekenhuizen opgenomen kunnen worden? 

‘Het aantal positieve gevallen is gestaag aan het stijgen’, zei infectioloog Soeradj Harkisoen al op 11 augustus. ‘De huidige situatie drukt enorm op de zorgcapaciteit.’ De diverse afgekondigde maatregelen om het virus tegen te gaan, lijken amper effectief te zijn. Wie de straat op gaat of even naar ‘Snesi’ op de hoek gaat voor een pak brood, ziet dat niet iedereen een neus-/mond-bedekking draagt en/of de anderhalve tot 2 meter afstand in acht neemt. Mensen lijken dus niet te luisteren of zien de ernst van de situatie niet in en lopen de reële kans besmet te raken met het virus of iemand juist te besmetten.’

Overigens, op 27 juli had epidemioloog Radjesh Ori ook al gewaarschuwd voor het stijgende aantal besmettingen. De oorsprong van de besmettingen kan gekoppeld worden aan winkelbedrijven, handelszaken, grote- of kleine bedrijven. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen op dagbasis is van rond de 50 naar boven 100 gegaan. ‘We krijgen meldingen van overal. Wij zijn in een kritieke fase’, zei Ori. 

Op 12 augustus was er een capaciteit van 244 bedden voor Covid-patiënten. In totaal zijn er 113 beschikbare ziekenhuisbedden voor het verlenen van de gewenste zorg aan hulpbehoevende patiënten. Voor wat betreft zorg op de intensive-care afdelingen zijn voor heel Suriname 19 bedden gereserveerd voor Covid-19-patiënten die ingrijpende zorg behoeven.

WHO waarschuwde al voor ‘hiaten in gezondheidssysteem’ 

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde onlangs nog, op 4 augustus, dat de Covid-19 pandemie ‘de hiaten in het gezondheidssysteem van het land aan het licht brengt.’ ‘Covid-19 heeft verder de aandacht gevestigd op zijn kleine aantal gezondheidswerkers: slechts 8 artsen en 23 verpleegkundigen per 10.000 mensen, gezondheidsinfrastructuur die nog in ontwikkeling is en beperkte noodresponscapaciteit, onder andere’, aldus de WHO.

John Codrington, hoofd van het klinisch chemisch laboratorium in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft al enige tijd zo zijn eigen manier om zijn netwerk te wijzen op de vele aspecten van het gewraakte Coronavirus. Hij is op zijn Facebookpagina de serie ‘Coronavirus in Surinaams perspectief’ begonnen en inmiddels is nummer 12 gepubliceerd. Codrington stelt ‘aan de wieg gestaan te hebben van de diagnostiek van diverse virusuitbraken van de afgelopen 30 jaren’. ‘Op het gebied van virusdiagnostiek en -analyse ben ik in Leiden aan de Rijksuniversiteit afgestudeerd in 1985 en doe niets anders dan vanuit mijn vak mijn netwerk informeren’, zegt Codrington tegenover het Dagblad Suriname. 

‘Bijna zeker dat op dit moment er geen 2.000, maar zeker 10.000 geïnfecteerden zijn’ 

In editie 12 van 8 augustus laat hij weten dat het testbeleid op dit moment is gewijzigd en dat men probeert eenieder, die het vermoeden heeft dat hij of zij positief is, te testen. ‘Het is daarom niet verwonderlijk dat we meer positieven door testen erbij krijgen, zonder dat het aangeeft dat de situatie aan het verergeren is. Had je in het begin van de outbreak ditzelfde principe gehanteerd qua testen, dan waren de cijfers al in den beginne minstens tweemaal zo hoog.

Het is bijna zeker dat op dit moment niet 2.000, maar op zijn minst 10.000 geïnfecteerden op de Surinaamse aardbodem rondlopen. Je kunt er negatief naar kijken en met afschuw zeggen: ‘wat, zoveel mensen’, maar er is ook een positieve benadering hieraan. Al deze geïnfecteerde mensen die de afgelopen tijd zijn besmet, zijn nu onze beschermengelen geworden, aangezien ze voor een lange tijd het virus niet meer kunnen krijgen en overdragen en dus als zodanig onze verdediging vormen voor hen die het nog niet hebben opgelopen.’

Codrington benadrukt dat voorzichtig moet worden omgesprongen met getallen. ‘Ze kunnen een vertekend beeld geven en roepen emoties op. Ik wil op een rationele wijze informatie verstrekken, gebaseerd op mijn kennis en achtergrond.’ 

Maar, dat neemt niet weg dat Covid-19 zich lijkt te hebben geworteld in de Surinaamse samenleving en dat de autoriteiten worstelen om het virus op een gedegen wijze aan te pakken. Echter, zolang velen in die samenleving moeite hebben met het zogenoemde ‘nieuwe normaal’, geen mond-/neuskap willen dragen, de anderhalve tot 2 meter afstand niet in acht nemen en hun handen niet goed wassen, dan blijft het voor ieder outbreak managementteam van de regering dweilen met de kraan open en dreigen situaties te ontstaan, die niemand graag wil zien. Neemt het aantal dagelijkse besmettingen niet drastisch af, dan dreigt vanuit regeringszijde ongetwijfeld een aanscherping van de maatregelen en is iedereen weer praktisch terug bij af…..

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: