Dinesh Parag: ‘Immuunsysteem boosten’

Dinesh Parag, ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), zegt in een gesprek met de krant dat de Surinaamse overheid gebruik heeft gemaakt van een juridisch sturingsmodel om een bepaald gedrag te beïnvloeden binnen de samenleving. “De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is reeds afgekondigd en de maatregelen zijn bekend. De overheid heeft ook gebruikgemaakt van het communicatieve sturingsmodel. Hiermee worden er spotjes gemaakt ten aanzien van het handen wassen en het aandoen van een mondneuskapje. Wat ik wel heb gemist bij het implementeren hiervan, is het aspect “immuunsysteem boosten”. Er zou heel veel voorlichting, maar ook bewustwording gebracht moeten worden aan dit aspect. We eten en drinken nogal ongezond in Suriname. Er zou bijvoorbeeld voorlichting gegeven kunnen worden over de kruiden, vruchten en groenten om je immuunsysteem te kunnen boosten. Zo kunnen wij ons niet alleen sterk maken tegen Covid, maar tegen vrijwel de meeste ziektes. De overheid zou ook middels het economisch sturingsmodel een bepaald gedrag beïnvloeden, door een kostprijsverhogende belasting te heffen voor producten, die heel veel suiker (artificial) bevatten. Ook middels deze instrumenten zou de overheid een bepaald gedrag kunnen beïnvloeden om dus gezonder te gaan eten en drinken. Natuurlijk ligt het aan onszelf om de keuzes te maken, maar de overheid heeft nog steeds een sturende taak”, zegt de NJP’er.

Beleid kan volgens Parag omschreven worden als het werken aan de realisatie van doelstellingen, volgens een tijdsplanning en met de inzet van bepaalde middelen.  

Bij het oplossen van maatschappelijke problemen worden drie beleidsinstrumenten of sturingsmodellen vaak gebruikt, namelijk: het juridische, economische en communicatieve sturingsmodel.

•    In het juridische sturingsmodel worden ten aanzien van gewenst en ongewenst gedrag, vanuit bepaalde waarden en beginselen specifieke normen geformuleerd. Door middel van wettelijke voorschriften, verordeningen en vergunningenstelsels wordt het gedrag van de doelgroep expliciet en rechtens verplicht, verboden of toegestaan. 

•    Het economische sturingsmodel heeft meer te maken met geld. Het is kenmerkend dat bepaalde voor- en nadelen, die aan bepaalde keuzemogelijkheden zijn verbonden, worden gewijzigd door de financiële consequenties van deze alternatieven te veranderen.

Met het economische sturingsmodel heeft de doelgroep de keuze om in vrijheid te kiezen of zij het gewenste gedrag zal vertonen of liever wordt gedwongen te betalen voor het ongewenste gedrag. 

•    Bij het communicatieve sturingsmodel wordt er veel gebruikt gemaakt van de media. De overheid probeert de burgers, middels publicatieborden, folders of televisiespots van bepaalde zaken bewust te maken. De overheid probeert hier het gedrag van de burgers te wijzigen door middel van kennisoverdracht, hopende de kennis of de waardering van bepaalde keuzemogelijkheden van hen te veranderen.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: