Meer dan SRD 1.1 miljoen in juli uitbetaald aan raadsadviseurs

De 31-jarige Faizal Abdoelgafoer, voormalige minister van Sport en Jeugdzaken en tot voor kort nog raadsadviseur van ex-president Desi Bouterse, blijft genieten van het luxe leven. Uit informatie waarop Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen, blijkt dat aan de NDP’er over de maand juli een brutobedrag van SRD 230.679,76 is uitgekeerd. Abdoelgafoer is slechts één van de 9 raadsadviseurs die gediend heeft onder Bouterse. De overige 8, die ook hoge uitkeringen de afgelopen maand kregen, zijn Ramon Abrahams (SRD 83.724,98), Errol Alibux (230.421,97), Eddy Jozefzoon (SRD 72.902,84), Edmund Leilis (SRD 74.845,93), Harvey Naarendorp (SRD 75.854,09 ), Salomon Emanuels (SRD 70.967,27), Mohamed Soerokarso (SRD 62.199,75) en Jules Wijdenbosch (SRD 229.171,97). In totaal hebben al deze raadsadviseurs een bedrag van SRD 1.130.768,47 over de maand juli uit de staatskas opgestreken. Alle raadsadviseurs ontvangen maandelijks een schadeloosstelling van een minister en ook alle emolumenten en voorzieningen die behoren bij de functie van minister.

Hoewel niet een raadsadviseur, kreeg ook Eugene van der San, de gewezen directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden onder ex-president Bouterse, ook dezelfde schadeloosstelling en emolumenten. Een minister ontvangt op basis van de wet 2 maal het salaris van een departementsdirecteur. Het brutosalaris is 2 x SRD 12.602 = SRD 25.204. Ministers hebben verder recht op een representatietoelage van 25% van het loon, vrije geneeskundige behandeling (ook voor het gezin) en andere voorzieningen. Vermoedelijk hebben voornoemde leden aanspraak gemaakt op de twk’s, die door het toenmalig staatshoofd toch werden doorgevoerd.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: