Imam Sidik Moertabat: “Indammen community spreading Covid-19 niet alleen verantwoordelijkheid van de overheid”

In gesprek met Dagblad Suriname zegt imam hadji Sidik Moertabat tevens DNA-lid, dat het indammen van de community spreading van het Covid-19-virus niet alleen de verantwoordelijkheid is van de overheid. De samenleving moet haar bijdrage leveren in de strijd tegen de verspreiding van het virus, geeft hij aan. De islamitische geestelijke stelt dat hij zeer content is met maatregel 4, welke deel is van de verscherpte maatregelen zoals aangekondigd door de president van de Republiek Suriname. In deze bewuste maatregel is opgenomen dat samenscholingen van groepen van meer dan vijf personen zijn verboden, behalve voor werk- of onderwijsdoeleinden, uitvaartdiensten en religieuze bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten geldt een maximum aantal van 50 personen in groepen van vijf met uiteraard inachtneming van alle protocollen van Covid-19.

Recht op vrijheid van godsdienst

Tijdens zijn interruptie in het parlement tijdens de behandeling van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand verwees hij naar artikel 18 van de grondwet, luidende: “Een ieder heeft recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging”. Op grond hiervan gaf hij een uitleg met betrekking tot de voorwaarden waaraan een moslim moet voldoen alvorens een gebedshuis/moskee te mogen betreden. Het wassen van de handen behoort tot één van de onderdelen van de rituele wassing (wudzu) alvorens in gebed, hetzij individueel of gezamenlijk met de imam, te kunnen gaan. Het DNA-lid is daarom zeer ingenomen met de maatregel dat voor religieuze bijeenkomsten het maximum aantal personen van 50 is toegestaan, dan wel met inachtneming van alle protocollen van Covid-19.

Voorstellen voor moslims

Hierdoor kunnen de moslims conform bovenstaande regeling het verplichte vrijdaggebed (djumah) normaal verrichten, geeft de parlementariër aan. Zelf stelt hij voor dat de moskeebezoekers des vrijdags hun eigen gebedskleed meenemen, het dragen van mond- en neuskap in acht nemen en zich houden aan de social distancing van minimaal 1,5m van elkaar tijdens het gezamenlijk gebed. Aan de besturen en imams van de diverse moskeeën wordt hierbij op het hart gedrukt te willen toezien dat de protocollen van Covid-19 strikt worden nageleefd. “Immers, wij hebben als gelovigen de verantwoordelijkheid alsook de plicht om de algemene veiligheid en gezondheid van een ieder te waarborgen. Laten wij gezamenlijk de community spreading van Covid-19 proberen in te dammen”, besluit imam Moertabat.

error: Kopiëren mag niet!