Druk KPS groter sinds vertrek politiemanschappen

De druk op het Korps Politie Suriname (KPS) is groter geworden sinds het vertrek van ruim 200 politiemanschappen. De huidige regering heeft deze politiemannen in dienst genomen voor de beveiliging van de president, vicepresident en de ministers. Hoewel het beveiligen van gezagdragers ook tot de kerntaken van KPS behoort, is de druk op het reeds onderbezette korps groter geworden. Landelijk beschikt het korps over ruim 2.500 politiemannen, verdeeld over ongeveer 70 ressorten en afdelingen. De meeste politiemannen werken in Paramaribo. Bijna op elk station is er 1 politieman minder sinds het vertrek van de ruim 200 manschappen. Hierdoor is de druk op de rest van manschappen groter geworden.

Daarnaast moeten de agenten nog meer werk verzetten sinds de aanname van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand. Het zijn vooral de politiemannen die zijn ingezet om de burgerij te controleren. Een klein lichtpunt is dat zeker 160 rekruten de basispolitieopleiding met succes hebben afgerond. Na hun beëdiging kunnen ze worden ingezet om de druk te verminderen. Er is ook een groep van 400 man, die dit jaar moet starten met de basispolitieopleiding, echter wordt er getwijfeld aan de start van de opleiding wegens het tekort aan financiën.

Politiemannen binnen het korps vinden dat de regering ook gebruik kan maken van de manschappen bij het Directoraat Nationale Veiligheid. Deze dienst heeft namelijk voldoende getrainde mensen, die gezagdragers kunnen beveiligen.

Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: