Dag van de Jeugd

Jeugdwerk komt onvoldoende tot uiting

In de week voorafgaande aan 12 augustus – de Dag van de Jeugd – werd met jongeren, ouders- en buurtwerkers gesproken over jongeren in het algemeen, met de nadruk op de levensomstandigheden in het Ramgoelamproject.

Continuïteit gewenst

“De Dag van de Jeugd is bedoeld voor het ontwikkelen van kansen voor kinderen. Er wordt gesproken over jeugdparticipatie. Regering Santokhi vraagt om stimulansen vanuit de samenleving om orde op zaken te stellen. Ik heb in Ramgoelamproject vaak meegedaan aan maatschappelijke activiteiten.  In verband met de Dag van de Jeugd breng ik het bewerkstelligen en bevorderen van jeugdprogramma’s onder de aandacht van beleidsmakers. In het verleden zijn er tientallen initiatieven, waaronder kostbare projecten ontplooid, maar doodgebloed. Er is geen continuïteit. Daar moet verandering in komen.”

Jeugd een verzamelnaam

“Wij hebben het over de Internationale Dag van de Jeugd. De Verenigde Naties richt zich op deze bijzondere dag op jeugdigen in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar. Het is een verzamelnaam voor personen die jeugdig zijn. Ook ouderen die zich jong gedragen, menen tot deze diverse groep te behoren. Ik heb het over kinderen, de jeugd van 0-18 jaar.”

Kinderen zijn buigbaar

“Over het algemeen lukt het makkelijker om kleine kinderen op te voeden. De vorming is vanaf 12 jaar complexer. Het lijkt mij het best om deze kinderen, heel voorzichtig, met veel consideratie te behandelen. In deze levensfase verzetten zij zich op natuurlijke wijze tegen het gezag van de ouders en is hun gedrag minder voorspelbaar. Ze ontwikkelen zich mentaal, worden geslachtrijp en ontwikkelen zij zich tot volwassen.”

Jongvolwassenen

“Rond de leeftijd van 18 voltooien veel jongeren hun middelbare schoolopleiding. Op deze leeftijd wordt de Surinaamse burger juridisch als volwassen aangemerkt en is een onafhankelijk handelend rechtsobject met stemrecht. Een grootdeel van deze landgenoten studeert niet verder en treedt toe tot de arbeidsmarkt en beginnen ze een serieuzere relatie. Elke leeftijdscategorie vraagt om algemene en specifieke benadering om te goed te kunnen aarden in het leven. Suriname moet zich tot het uiterste inspannen om hoger onderwijs toegankelijker te maken voor jongvolwassen. Het scheppen van werkgelegenheid mag niet ontbreken.”

Specifieke aandacht voor het Coronavirus

“Er hapert nogal wat aan de jeugdzorg. Gezien het Coronavirus lijkt het mij op het moment verstandig om vooral aandacht te besteden aan de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid. Het virus maakt niet alleen het lichaam ziek. De geestelijke gesteldheid wordt ook aangetast.”

Stress

”Stress kan zich doen gelden binnen het gezin, op de werkplaats en in de omgang met derden. Door de Coronacrisis zit je als gezin dicht op elkaar. Het leven is veranderd. Onderwijs en de meeste activiteiten voor kinderen zijn stopgezet. Het wegvallen van werk en financiële problemen verhogen de druk op de familie.” Tot zover de interpretatie van jongerenvraagstukken en problemen afkomstig van bewoners van het Ramgoelamproject.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: