Bevolking kan regering uitgaven besparen

“Bij het wederopbouwen van Suriname zou er niet alleen gedacht moeten worden aan de economische, materiele en fysieke zaken. Er moet zoveel veel meer gedokterd worden aan de instelling van burgers en ingezeten”, werd tijdens een rondgang in Ramgoelamproject naar voren gebracht door een huisvader die op blote voeten bezig was het trottoir te harken.

Nadruk leggen op burgerplicht

“Van alle kanten wordt geschermd met burgerrechten. Zelden of nooit wordt er gewezen op de plichten. Van jongs af heb ik geleerd dat het een wettelijke, morele burgerplicht is om de woonomgeving schoon en rein te houden, maar het lijkt alsof van hoog tot laag iedereen zich misdraagt. Het wordt tijd dat de overheid de nadruk legt op burgerplicht en naleving afdwingt.”

Besparing

“De regering zegt zich krom te werken om het land uit de put te halen. Suriname heeft groot geldgebrek. Er zijn belastingverhogende en andere maatregelen aangekondigd. Er wordt naarstig naar geld gezocht om de noodtoestand te keren. De mens verzet zich over het algemeen tegen belasting verhogende maatregelen. De vakbeweging is al opgesprongen.  Er is met geen woord gesproken over besparingen.”

Menskracht

“Het kost het land vele miljoenen om de ongeregelde toestand in goede banen te leiden en de troep op te ruimen, die door de bevolking wordt veroorzaakt. Er wordt onvoldoende gewezen op de tekortkomingen van het volk. Menskracht zal de gewenste verbetering en vooruitgang moeten brengen. Geld en werktuigen spelen daarbij een belangrijke rol, maar het is de mens die het streven naar vooruitgang moet bezielen.”

Populistisch wan- en gedoogbeleid

“De bevolking stoort zich weinig aan verplichtingen, die het volgens de wet heeft ten aanzien van wat men doet of nalaat. De ongehoorzaamheid, het ongedisciplineerd optreden, het niet navolgen van wet en regels is overgenomen, aangeleerd door het populistisch wan- en gedoogbeleid. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.”

Strikte naleving van wet en regels

“De regering zou bijvoorbeeld het strikt naleven van de bestaande wetten, verouderd als ze zijn, kunnen vorderen. Daarmee kunnen honderden miljoenen SRD, die aan het schoonmaken en rein houden van het milieu worden uitgegeven, worden bespaard.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: