Benoeming DNA-lid Mangre tot RvC-lid SLM leidt tot discussies

Het nieuws dat DNA-lid Reshma Mangre deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. De kritiek spitst zich vooral toe op de verschillende inkomens die ontvangen zullen worden. Een leerkracht zegt teleurgesteld te zijn in de handelingen van de BVL/ALS-voorzitter. Ze wijst op de 48% belasting dat zal gelden voor de meesten door de extra 10 procent solidariteitsheffing op de inkomens.  

Reacties

Roy Khemradj reageert op zijn facebookpagina met de woorden: “Daar gaan we. Terwijl de coalitie in DNA recent vragen stelde over het aantal nevenfuncties van NDP-parlementslid Ebu Jones, benoemt de regering VHP-DNA-lid Reshma Mangre tot lid van de RvC van de SLM. Khemradj vraagt zich ook af waarom de RvC uit 7 leden moet bestaan.

Anand Biharie

De econoom Anand Biharie zet ook vraagtekens bij deze benoeming. Biharie wijst op de controlerende functie van DNA leden. “Als een DNA-lid ook  beleidsmedewerker wordt bij een staatsbedrijf of departement, dan heeft die naast de wetgevende ook een controlerende functie van alle ministeries en staatsbedrijven. Dit houdt in dat het beleid verantwoord moet worden middels rapportages. Een RvC-lid moet het bestuur intern controleren en moet verantwoording afleggen aan de minister en daardoor ook aan De Nationale Assemblee”. Biharie stelt dan ook de vraag of een RvC-lid, dat zitting heeft in het parlement, zichzelf zal controleren en noemt dit vermenging van functies. “Een DNA-lid zou nooit een tweede functie moeten vervullen. Pas dan heb je goed bestuur.”

Biharie stelt ook aan de kaak dat er momenteel DNA-leden zijn ouder dan 55 jaar, die al een DNA-pensioen genieten naast hun DNA-salaris. De econoom wijst op de situatie dat je dus ook als minister meerdere salarissen kunt toucheren. Biharie noemt tal van andere landen waar je na je dienst gewoon weer moet werken. Biharie blikt terug op de verkiezingsperiode, waarin hij met de door hem opgerichte partij 21SU het ontvangen van meerdere inkomens in overheidsdienst aan banden wilde leggen. “Als DNA-lid heb je geen tijd om ander werk te doen, het DNA werk vergt al 80 uur per week van een persoon. Hoe krijg je het dan voor elkaar om nog ergens anders te werken?” vraagt Biharie zich af.

Selectieve verontwaardiging
Toch is er ook bijval. Zo reageert een voormalig topambtenaar dat Mangre niet de enige is die in dergelijke rollen fungeert. Deze persoon weet te vertellen dat er nog meer benoemingen zijn te verwachten. Zij verwijst naar iemand die DNA-lid, ex-minister en lid van de Staatsraad is en ook 3 inkomens geniet. Een ex-DNA- lid is nu minister en geniet pensioen uit haar vorige dienstbetrekking, ook 3 inkomen dus. “We moeten niet selectief verontwaardigd zijn”, stelt zij.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: