Minister Levens en stakeholders in bespreking over concept 11-jarig basisschool

De gewezen Onderwijsminister, Lilian Ferrier, heeft met haar vertrek bij het Onderwijsministerie haar ‘droom’ achtergelaten om de 8-jarige basisschool te transformeren naar een 11-jarige basisschool. Dat behelst een ander onderwijsconcept, waarbij de bedoeling is om het eerste en tweede leerjaar van de muloschool te incorporeren in het 11-jarig basisonderwijs. Daartoe waren er reeds wat voorbereidingen getroffen. Volgens Ferrier zouden de hervormingen op het zevende en achtste leerjaar van de basisscholen in 2020 in een afrondende fase verkeren. Ferrier hekelde het feit dat de glo-leerlingen niet kunnen doorstromen, door bijvoorbeeld het nog net niet kunnen behalen van de vereiste studiepunten. Het toetssysteem op glo biedt in haar optiek niet de gewenste resultaten, waardoor dit in het 11-jarig basisonderwijs geen significante rol zou vervullen. Is de nieuwe Onderwijsminister Marie Levens van plan deze visie te continueren?

Levens zegt aan Dagblad Suriname dat ze hierover bezig is met hearings met de stakeholders. In september moet het helder zijn wat er met het 11-jarig basisonderwijs zal gebeuren. Zij is niet van plan om zonder gedegen grondslagen een fullstop achter iets te zetten: datgene wat draagvlak heeft, zal uitgevoerd worden. De vakbond heeft ten tijde van Ferrier aangegeven dat er heel wat tekortkomingen kleven aan het concept van het 11-jarig basisonderwijs. Het succesvol kunnen implementeren van onderwijshervormingen vergt bijvoorbeeld volledige betrokkenheid van onder andere de leerkrachten. En over die betrokkenheid bekommerde Ferrier zich niet zozeer. Minister Levens heeft die instelling niet, en zij benadrukt geen zaken te ondernemen zonder de stakeholders te continueren.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: