De Nieuwe NDP

“Neemt u mij niet kwalijk, dat ik niet met naam en toenaam genoemd wil worden. Dit verlangen is om rustig vaarwater te creëren voor de discussie hoe de NDP te ontdoen van de ongerechtigheden die aan haar kleven. Ik werp een blik op de toekomst van de machtige NDP. Namen noemen zou de gedachtewisseling kunnen schaden ervoor zorgen, dat persoonlijke aanvallen ertoe kunnen leiden, dat wij ons gaan bezighouden met iets anders dan waar wij naar streven.  En wel het herstel van de NDP, zonder daarbij gebruik te maken van stoorzenders en vuile politiek. Het herstelprogramma van het NDP moet in algemeen belang van de partij en Suriname tot stand komen. De Nieuwe NDP zal zich openbaren”, aldus een hooggeplaatst lid van de partij met wie meerdere heikele kwesties werden besproken.

Solide politiek hoogstnoodzakelijk

 “De NDP (Nationale Democratische Partij) heeft veel werk aan de winkel om haar sterk afgeslankte positie binnen het bestuur van Suriname te consolideren, het vertrouwen van voor- en tegenstander te herwinnen en te groeien. Niet alleen in het aantal leden, maar nog meer in het voeren van een solide- hoogstonschuldige en volledig onschadelijke politiek, waar iedereen trots op kan zijn.”

Gedragsverandering

Waar te beginnen met de ombuiging van de NDP-politiek? “Velen zijn de mening toegedaan, dat net als onder de bevolking er gedragsverandering, mentaliteitsombuiging moet plaatsvinden binnen de NDP om de vele vraagstukken en problemen van de partij en het land te kunnen tegengaan. Gezien de militaire achtergrond van de oprichters van NDP kon het niet anders dan, dat de organisatiestructuur een aard van militarisme heeft.”

Militarisme

“Haar militaire stijl heeft de partij geen windeieren gelegd. Dankzij de strategie, aanval en verdedigingskracht gebaseerd op saamhorigheid en discipline bloeide de partij tot op zekere hoogte. Tot het vanwege het strikt-, starbestuur in de knoop raakte, begon te bloeden en daardoor neveneffecten vertoont.”

Covid-team heeft onschatbare waarde

“De militaire aanpak van de NDP-regering schemert ook door in de wijze waarop het Coronavirus benaderd werd. Het land had bescherming nodig. Wie moet Suriname beschermen en verdedigen tegen gevaar van buitenaf? Onbewust werden hoofdzakelijk personen met een militaire achtergrond aangewezen om de strijd tegen de onzichtbare vijand te leiden. Benadrukt moet worden, dat het werk, verzet door het Covid-team van onschatbare waarde is. Bovendien heeft Suriname gehandeld naar mogelijkheden omstandigheden waaronder onbekendheid van de vijand.”

Verschillende invalshoeken

“Achteraf blijkt, dat er meer dan recht, wet, organisatiekracht, kapitaal en andere algemene en specifieke benaderingswijzen nodig zijn om het virus effectiever te bestrijden en de dreiging de kop in te drukken. De maatregelen kunnen afzonderlijk worden uitgevoerd. Maar het beste resultaat wordt bewerkstelligd als de maatregel tegen het Coronavirus, vanuit verschillende invalshoeken, gelijktijdig in samenhang met elkaar worden verwezenlijkt worden.”

 Autovaccin

Gedragsverandering van de mens wordt gezien als autovaccin, een behandeling die zelf afkomstig is van de mens. Ik twijfel er niet aan, dat gedragsverandering in bijzondere mate kan bijdragen aan het beheersen en overkomen van het gevaar. Het opzettelijk en zorgeloos overtreden van de maatregelen die getroffen zijn geeft aan, dat gedragsverandering niet op commando wordt bereikt.”

Sancties

“Tot nu toe is er coulant opgetreden tegen personen en bedrijven die de Coronavirusmaatregelen niet opvolgen. Gebleken is dat vele personen niet instaat zijn geweest om een autovaccin op te bouwen. Het gebruik van sancties komt veelvuldig voor om de bevolking in het gareel te houden. Soms heeft de mens een por nodig om verstand bijgebracht te worden. Dwangmiddelen kunnen daarbij helpen.”

Leren leven met het Coronavirus

“De militaire achtergrond van de vicepresident maakt dat hij openstaat voor sancties. Hij dreigt met strengere maatregels omdat Suriname nog niet in staat is gebleken om met elkaar die gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen om COVID-19 het hoofd te bieden. We moeten leren leven met Covid-19 en zullen ons gedrag moeten aanpassen. De bewindsman dreigt met strenger optreden. Sancties zijn niet denkbeeldig.”

Rechtszekerheid

“Iedereen die wetten maakt manifesteert daarmee een vorm van tirannie. De aard van de mens vooral in een wereld van toenemend liberalisme, die vrijheid voor het individu nastreeft, zou daartegen in opstand kunnen komen. Bij het instellen van sancties en het handhaven van de normen dient daarom zo nauwkeurig mogelijk tewerk worden gegaan. Dat is van groot belang voor de rechtszekerheid. De burger moet uit de bepalingen precies kunnen afleiden in welke gevallen een gedraging tot toepassing van een sanctie kan leiden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: