Gajadien: “Verantwoordelijkheid ligt ook bij het volk”

Parlementaire controle op nieuwe Wet Uitzonderingstoestand

Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien, initiatiefnemer van de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand, merkte gisteren tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) op dat er allerlei mooie regels gemaakt kunnen worden om het Covid-19 virus te bestrijden, maar dat het virus pas teruggedrongen kan worden wanneer er een wisselwerking is en de samenleving meewerkt door de uitgevaardigde regels ook na te leven. “De regering dient te zorgen dat er maatregelen getroffen worden, maar anderzijds ligt de verantwoordelijkheid ook bij het volk. If un wan sorgu dati unu ne siki, dan wi ab fu handel nanga a verantwortu san wi abi tu”, benadrukte de VHP’er. In de nieuwe wet is nu ook opgenomen dat de uitzonderingstoestand niet alleen landelijk, maar ook in specifieke delen van het land getroffen kunnen worden. Aangezien het nog moeilijk te voorspellen is hoelang de Covid-crisis in het land zal voortduren, zal deze wet na 9 augustus voor zes maanden gelden. Vervolgens kan het verlengd worden. In vergelijking met de oude wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand, zal er nu controle zijn vanuit het parlement op de uitgevaardigde regels door de president. Indien de parlementaire controle uitwijst dat een regel niet correct is, zal dat nog kunnen worden gewijzigd. Er zal ook financiële controle worden uitoefend door middel van verslag aan het parlement.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: