WAKA PASI is van Suriname!

De Minister van Grondbeleid en Bosbeheer dient wederom een diepgaand onderzoek in te stellen naar uitgifte van domeingrond. Dit zegt de advocaat Iris Nazir. Eerder deze maand werd er door burgers aan de bel getrokken over gronduitgifte te Cultuurtuinlaan en is er nu wederom sprake van mogelijke corruptie over gronduitgifte en beheer van de bekende “Waka Pasi”. Op sociale media circuleert een uittreksel uit het stichtingenregister, waaruit blijkt dat er een Stichting is opgericht “STICHTING PALMENTUIN WAKA PASI, CRAFT & MORE”, waarvan de voorzitter mevrouw Bouterse-Waldring is.

Nazir wijst er op dat de Palmentuin Waka Pasi Craft & More een geschenk is van India aan Suriname, met als doel de relatie tussen India en Suriname te versterken. “De financiering van dit project is geen lening geweest, maar een schenking van India aan Suriname. Reeds op grond hiervan kan en mag het onderhoud en exploitatie van dit Project niet in beheer zijn van private personen. Het vertrouwen door India gesteld in Suriname wordt hierdoor ernstig verstoord” benadrukt de advocaat. 

Dat er een Stichting in het leven is geroepen voor de onderhoud en exploitatie van het project is begrijpelijk, maar dan zou de Staat Suriname, met name het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, het bestuur van de Stichting moeten uitmaken. “De vraag die nu reist is aan wie de huurders van de 24 Cabana’s de huur betalen. Indien de Stichting huurpenningen ontvangt, is het van groot belang dat de Stichting thans verplicht gesteld wordt om openheid van zaken te geven”.

Statuten

De advocaat wijst op het belang dat de statuten  bekendgemaakt worden en de jaarrekening wordt gepubliceerd. “De Stichting zou het bestuur terstond moeten overdragen aan de Staat Suriname. Immers, Waka Pasi is van Suriname”.

Bestuur
Inherent aan de procedure bij de uitgifte van domeingrond is het advies van onder andere de DC. De DC, Mike Nerkust, is benoemd tot penningmeester van bedoelde Stichting. “Het kan dus niet dat de DC op verzoek van zijn eigen Stichting advies geeft. Er is hier dus gehandeld in strijd met behoorlijk bestuur”.

Afgewezen

“Blijkens een brief van de Commissie Monumentenzorg Suriname is er advies gevraagd over het uitgeven van een stuk grond aan bedoelde Stichting. De Commissie heeft geadviseerd om het verzoek van de aanvrager aftewijzen. De samenleving wenst derhalve per ommegaande geïnformeerd te worden over de status van Waka Pasi” aldus advocaat Nazir.

RB  

error: Kopiëren mag niet!