Vakbond bij Huize Margriet bezorgd over toestand tehuis

De vakbond bij bejaardentehuis Prinses Huize Margriet maakt zich zorgen omtrent de huidige toestand binnen het tehuis. Dit laat Claudette Etnel, voorzitter van de bond, weten. De vakbond BPPHM  krijgt al een tijdje via zijn leden rapportage dat zij onder mentale stress aan het werk gaan. Veel ziekmeldingen van het personeel zijn daarvan het resultaat. De manier waarop de directie meent met de werknemers om te gaan, komt zeer dictatoriaal en ook onplezierig over, vertelt de bondsvoorzitter. De bond is aangesloten bij de vakcentrale C-47.

Etnel wijst op de onderbezetting van de verpleegkundigen en de daaruit voortvloeiende gevolgen. “Ook is nu aan hen medegedeeld dat zij naast hun verzorgende taken nog meer werk zullen krijgen, wat een nog grotere druk legt op hun vaste taken.” De vakbond heeft middels een schrijven geprobeerd om de directie te vragen om een luisterend oor te hebben en samen met de werknemers de zaken aan te pakken. Helaas schijnt er nu tussen de vakbond en de directie een soort vijandige houding te ontstaan, hetgeen niet bevorderlijk is voor de werksfeer bij Huize Prinses Margriet. De bond wil voorkomen dat zaken escaleren en doet daarom ook wederom een beroep op de directie om het pad van dialoog te blijven bewandelen.

Wel een vakbond

Etnel geeft aan dat de vakbond in 2017 is opgericht met goedkeuring van de huidige directie. De bond is nog steeds bezig met het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Hierover neemt de bond een duidelijk standpunt in. “Als men nu verkondigt aan de werknemers dat er geen vakbond is, dan zullen wij hen dat middels de ons ten dienste staande middelen kenbaar maken.” De bondsvoorzitter zegt niet uit te zijn op confrontatie, maar wil juist dat er een goede samenwerking is tussen de vakbond en het personeel van Huize Prinses Margriet. “Vooral omdat wij het belang van onze senioren burgers op de eerste plaats dienen te stellen.” Etnel hoopt dat er gauw een kennismaking komt met het stichtingsbestuur, omdat tot nu toe men niet heeft gereageerd op klachten afkomstig van de werknemers. Het is niet gelukt om de directie van het tehuis te bereiken voor commentaar.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: