Romeo Simons: “NVB moet een halt worden toegeroepen”

Gewezen directeur Romeo Simons van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) is de mening toegedaan dat het landsbedrijf en de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) niet zuiver handelen. “De onbetrouwbaarheid is onlangs weer gebleken bij de afhandeling van de Covid-vergoeding.”

Uitkering per bus of per gezin?

“Bushouders zijn eenmans-familiebedrijven, die maximaal 3 lijnbusvergunningen hebben. De Covid-toelage zou per busbedrijf, per huishouding uitgekeerd moeten worden. Niet dat een lijnbushouder, bijvoorbeeld de voorzitter van de PLO, die meerdere lijnbusvergunningen heeft, afhankelijk van het aantal bussen dat hij bezit, het meervoudige van SRD 2000 uitgekeerd krijgt.”

Draaimolen

“Bushouders trekken chauffeurs aan. Deze komen niet via het NVB in aanmerking voor de Covid-uitkering. Zij moesten zich laten registreren bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor de uitkering SRD 1500. Zij zijn daarmee in een andere draaimolen terechtgekomen.”

Financiële administratie Covid-fonds

“Ik heb geluiden opgevangen dat de financiële administratie van het nationaal Covid-fonds onduidelijk en/of niet te achterhalen is. Tot nu toe hebben niet alle chauffeurs de Covid-uitkering ontvangen. De uitkering aan de boothouders, de schoolvervoerders en de bushouders, die op contractbasis rijden voor het NVB, lijden onder de organisatiechaos.”

Kronkelwegen

“Waarom worden er kronkelwegen bewandeld? Waarom wordt de Covid-uitkering voor getroffenen binnen het openbaar vervoer niet op een adres afgehandeld? Het is volgens mij geen correcte werkwijze. Als dat plaatsvindt, zal er een overzichtelijkere administratie zijn en controle uitgevoerd kunnen worden.”

Ondeskundigheid

“Het NVB  is niet in staat gebleken om het openbaar vervoer naar behoren te laten rollen. De bedrijfsvoering faalt vanwege ondeskundigheid, politieke en persoonlijke belangen. Het NVB is verworden tot niet meer dan een slecht functionerend administratiekantoor. Kennis en ervaring in en van het openbaar vervoer ontbreekt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!