LVV maakt duidelijk: “Geen Ied-ul-Adha offers op 3 locaties na”

Alle overige vergunningen ingetrokken

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft via een bekendmaking aangegeven dat alle vergunningen van individuele moskeeën en organisaties voor het slachten van offerdieren komen te vervallen. Claudette Morsen, keuringsdierenarts, bevestigt dit in gesprek met Dagblad Suriname. Het bericht van het directoraat Veeteelt luidt als volgt. “In verband met de komende Ied-ul-Adha-viering van 31 juli tot en met 2 augustus a.s. heeft het directoraat Veeteelt op donderdag 16 juli verschillende moslimorganisaties uitgenodigd om de mogelijkheden te bespreken omtrent de slachtingen van runderen en kleine herkauwers en de daarbij verplichte officiële keuringen. Hierbij is duidelijk gesteld dat gezien de momenteel heersende Covid-19 situatie in Suriname, de slachtingen en keuringen niet op dezelfde wijze als de voorgaande jaren kunnen geschieden.”

Gevaar

“Het aandoen van verschillende moskeeën is een gevaar voor de keurmeesters en de moskeegangers. Tevens is het samenscholingsverbod van de overheid nog steeds van kracht en gesteld op 5 personen. Vanwege de Covid-19-crisis hebben de 2 grootste Islamitische organisaties hun leden geadviseerd om in 2020 de slachtingen tijdens het offerfeest over te slaan. Het aantal slachtingen voor het offerfeest zal dit jaar dus sterk afnemen, in vergelijking met de vorige jaren. Derhalve zal het slachten van runderen en kleine herkauwers tijdens Ied-ul-Adha 2020 uitsluitend toegestaan zijn in slachthuizen, die daartoe een vergunning van de Veterinaire Dienst van LVV hebben, te weten Surebeef NV, Openbare Slachthuis Nickerie en het slachthuis van Jahangier te Lelydorp (Jahangier en Zonen).” Ondanks de aangepaste maatregelen wenst het ministerie de gemeenschap een gezegend offerfeest toe.

error: Kopiëren mag niet!